Wyczekuję zbawienia Twego, Panie, i pełnię przykazania Twoje. Dusza moja strzeże świadectw Twoich, które bardzo kocham. Strzegę nakazów Twoich i świadectw Twoich, bo wszystkie drogi moje są jawne przed Tobą. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie, obdarz mnie rozumem według słowa swego! [Ps. 119; 147 - 149]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.