Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. [1 Tym. 6; 13 – 14]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'B'

Litera BBaculewski Jan, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958
Baliński Ignacy, Wspomnienia o Warszawie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987
Barycz Henryk, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1977
Barycz Henryk, Stanisław Smolka w życiu i w nauce, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków 1975
Bielat Andrzej OP, Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej,
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2012
Bielat Andrzej OP, Sienkiewicz i jego rady dla rodaków, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015
Birkenmajer Józef, Sienkiewicz a Śląsk, Drukarnia „Dziedzictwa” w Cieszynie, Cieszyn 1935
Błaszczyk Leon Tadeusz, Henryk Sienkiewicz w muzyce, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2000
Boleścic-Kozłowski Stanisław Aleksander, Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogiczne,
Gebethner i Wolff, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1917
Boy-Żeleński Tadeusz, Znaszli ten kraj?… Cyganeria krakowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004
Bujnicki Tadeusz, Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968
Bujnicki Tadeusz, Portret pisarski Henryka Sienkiewicza, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1966
Bujnicki Tadeusz, Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 1999
Bujnicki Tadeusz, Sienkiewicz i historia. Studia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981
Bujnicki Tadeusz, Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014
Bujnicki Tadeusz, Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999
Bujnicki Tadeusz, Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973
Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
Bujnicki Tadeusz, Rataj Andrzej, Trylogia Sienkiewicza. Leksykon, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1998
Bursztyńska Halina, Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1977