Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. [2 Tym. 2; 11 – 13]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'C'

Litera CChłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Tom I. Galicja 1843 – 1880, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951
Chłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Tom II. Wiedeń 1881 – 1901, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951
Chmielowski Piotr, Charakterystyki literackie pisarzów polskich. IX. – Henryk Sienkiewicz, Wilhelm Zukerkandl, Złoczów ?
Chmielowski Piotr, Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem, Towarzystwo Wydawnicze Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Lwów 1901
Chojecki Artur, Henryk Sienkiewicz. Życie i dzieła. W setną rocznicę urodzin, a trzydziestą śmierci – 1846 – 1916, Księgarnia Floriana Trzecieckiego, Kraków 1946
Chrzanowski Ignacy, Henryk Sienkiewicz, Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, Kraków 1917
Cybulska Anna, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Wola Okrzejska ?
Czachowski Kazimierz, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Gebethner i Wolff, Warszawa 1931
Czapliński Władysław, Glosa do Trylogii, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1974
Czempiński Jan, Henryk Sienkiewicz. Duchowy wódz narodu. Jego żywot i czyny, Towarzystwo Oświaty Narodowej, Warszawa 1924
Czosnyka Józef Tadeusz, Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Sienkiewiczowskich. Katalog Wystawy Pokonkursowej, Zarząd Gminy Krzywda, Wola Okrzejska 1996