Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. [Mat. 25; 13]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'D'

Litera D


Długołęcka Lidia, Pinkwart Maciej, Zakopane. Przewodnik historyczny, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1988
Długołęcka-Pinkwart Lidia, Pinkwart Maciej, Zakopane od A do Z, Sport i Turystyka, Warszawa 1994
Dużyk Józef, Siemiradzki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986