Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. [Jan. 6; 54 – 55]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'E'

Litera E


Eile Stefan, Kasztelowicz Stanisław, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976
Eustachiewicz Lesław, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983