Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. [Przyp. 19; 17]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'G'

Litera G


Gerlecka Regina, Henryk Sienkiewicz w oczach Lwa Tołstoja. Referat, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Sectio A, vol. 6/9, 1966/69
Gloger Maciej, Sienkiewicz nowoczesny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010
Gorski Iwan, O Sienkiewiczu i Wiesiołowskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
Górecka Ewa, Zachować piękno. Kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
Grzymała-Siedlecki Adam, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków 1962
Guldenstern, Hanna. Poemat na tle powstania z 1863 r., Nakład i druk Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego, Kraków 1890,
reprint „Renowator” Jan Płonka, Kraków 2003