Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego! Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego! Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego! Błogosław, duszo moja, Panu! [Ps. 103; 20 – 22]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'H'

Litera H


Habryn Anna, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972
Helman Alicja, Bujnicki Tadeusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
Hoesick Ferdynand, Legendowe postacie zakopiańskie. Chałubiński – ks. Stolarczyk – Sabała, Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1922
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz i Wyspiański, Gebethner i Wolff, Warszawa 1918
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa (1873 – 1883), Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1902
Hoesick Ferdynand, U Henryka Sienkiewicza w Warszawie. (W zbiorze: Sienkiewicz i Wyspiański), Warszawa 1918

Homola-Skąpska Irena, Grand Hotel, Księgarnia Akademicka, Kraków ?
Hutnikiewicz Artur, Portrety i Szkice Literackie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976