Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. [1 Tym. 2; 1 – 2]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'H'

Litera H


Habryn Anna, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972
Helman Alicja, Bujnicki Tadeusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
Hoesick Ferdynand, Legendowe postacie zakopiańskie. Chałubiński – ks. Stolarczyk – Sabała, Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1922
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz i Wyspiański, Gebethner i Wolff, Warszawa 1918
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa (1873 – 1883), Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1902
Hoesick Ferdynand, U Henryka Sienkiewicza w Warszawie. (W zbiorze: Sienkiewicz i Wyspiański), Warszawa 1918

Homola-Skąpska Irena, Grand Hotel, Księgarnia Akademicka, Kraków ?
Hutnikiewicz Artur, Portrety i Szkice Literackie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976