A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. [2 Tym. 2; 24 – 26]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'J'

Litera J


Jakubowski Jan Zygmunt, Henryk Sienkiewicz, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Łódź 1946
Jankowski Czesław, Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu, „Sfinks”, 1917, t. 1.