Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. [Rzym. 16; 27]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'K'

Litera K


Kandziora Jerzy, Henryk Sienkiewicz na fotografii. Ze zbiorów Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984
Kaniewska Bogumiła, Henryk Sienkiewicz, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1999
Kasztelowicz Stanisław, Eile Stefan, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976
Kersten Adam, Sienkiewicz – „Potop” - Historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974
Kijas Juliusz, Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza,
Skład Główny w Kasie im. Józefa Mianowskiego w Warszawie, Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki, Kraków 1926
Kijas Juliusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962
Klejner Juliusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza, Księgarnia Wydawnicza „Lamus” B. Matyjewicz, K. Juszczakowski, Z. Cupiał, Lublin 1946
Klominek Andrzej, Ogniem i mieczem w pustyni i w puszczy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991
Kolińska Krystyna, Listy do nie kochanych, Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice 1983
Kolińska Krystyna, Tajemnice na sprzedaż, Państwowe Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1968
Kolińska Krystyna, Zamek na lewych papierach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1979
Kolińska-Sochaczewska Krystyna, Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Białystok 1973
Konopińska Joanna, Fedorowicz Janina, Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890 - 1914 z tradycji rodzinnej,
Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2008
Konopnicka Maria, Pisma krytycznoliterackie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988
Korniłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Wydawnictwo „Glob”, Szczecin 1985
Korniłowiczówna Maria, Sienkiewicz. W 100-lecie pierwszego polskiego Nobla, Orlęta, 2005
Korniłowiczówna Maria, Szlakiem Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1984
Korniłowiczówna Maria, W sto lat później. Szkice z podróży do Ameryki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
Kosman Marceli, Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej. Studia i szkice,
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999
Kosman Marceli, Na tropach bohaterów Trylogii, Książka i Wiedza, Warszawa 1973
Kosowska Ewa, Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza,
Śląsk, Katowice 1990
Krasiński Edward, O Radziejowicach i ich gościach niektórych, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934
Krawczyński A., „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?
Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972
Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956 i 2012
Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968
Krzyżanowski Julian, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973
Krzyżanowski Julian, Sienkiewicz a Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
Krzyżanowski Julian, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973
Krzyżanowski Julian, W kręgu wielkich realistów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962
Kucza-Kuczyńska Małgorzata, Polskie muzea literackie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1986
Kuczyński Stefan M., Rzeczywistość historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Między melodramatem a egzotyką. Konwencje literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza,
Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, Poznań - Opole 2011
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Przygody wojenne Selima Mirzy
[w: Literatura i kultura popularna. IX, redakcja Tadeusz Żabski], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Sienkiewicz „Słowackiego zachwycony sławą” – rekonesans wpływów
[w: Litteraria XXXVII Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A. nr 263 ], Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Złowrogi zamek w Szczytnie. Uwagi o wątkach gotyckich w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza,
Prace Literackie XLVIII, Wrocław 2008