Mów do mądrości: Jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem, aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. [Przyp. 7; 4 – 5]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'L'

Litera L


Lam Stanisław, Henryk Sienkiewicz. Cechy i elementy twórczości, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa – Wilno - Lublin 1924 (?)
Lelewel Prot, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1966
Lis Jerzy, Henryk Sienkiewicz przeciw Drang nach Osten, Stowarzyszenie „Wisła-Odra” Oddział Wojewódzki w Katowicach, Katowice 1988
Ludorowski Lech, Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka byków”, Polihymnia, Lublin 2009
Ludorowski Lech, Noblowski tryumf Sienkiewicza, Polihymnia, Lublin 2015
Ludorowski Lech, O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970
Ludorowski Lech, Sienkiewiczowskie projekty Witolda Marcewicza. Ikonoteka 2009, Polihymnia, Lublin 2009