Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! [Ps. 90; 2]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'R'

Litera R


Rataj Andrzej, Bujnicki Tadeusz, Trylogia Sienkiewicza. Leksykon, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1998
Reniewiecka Irena, „Bez dogmatu” H. Sienkiewicza, Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?