Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. [1 Jana 3; 21 – 22]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'S'

Litera SSandler Samuel, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967
Sienkiewicz Henryk, Dzieła. Tom I. Nowele młodzieńcze, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom II. Nowele ludowe, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom III. Nowele amerykańskie, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom IV. Nowele z natury i z życia, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom V. Nowele. Obrazki - przypowieści, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VI. Nowele współczesna, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VII. Ogniem i mieczem, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VIII. Ogniem i mieczem, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom IX. Ogniem i mieczem, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom X. Ogniem i mieczem, tom IV, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XX. Quo vadis, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXI. Quo vadis, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXII. Quo vadis, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIII. Krzyżacy, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIV. Krzyżacy, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXV. Krzyżacy, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVI. Krzyżacy, tom IV, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVII. Na polu chwały, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVIII. Legiony, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIX. Bez dogmatu, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXX. Bez dogmatu, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXI. Bez dogmatu, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXII. Rodzina Połanieckich, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIII. Rodzina Połanieckich, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIV. Rodzina Połanieckich, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXV. Wiry, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXVI. Wiry, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIX. Dramaty, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XL. Wiersze i inne drobne utwory, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLI. Listy z podróży do Ameryki, cz. I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLII. Listy z podróży do Ameryki, cz. II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIII. Listy z podróży do Afryki, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIV. Listy z podróży i wycieczek, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLV. Szkice literackie. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVI. Szkice literackie. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVII. Sprawy bieżące, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVIII. Chwila obecna, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIX. Chwila obecna, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom L. Mieszaniny literacko-artystyczne, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LI. Wiadomości bieżące. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LII. Wiadomości bieżące. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LIII. Uzupełnienia. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LIV. Uzupełnienia. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LV. Korespondencja. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła. Tom LVI. Korespondencja. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, List otwarty do J. C. Mości Wilhelma II (Króla Pruskiego), posłowie - prof. dr hab. Lech Ludorowski,
Wydawnictwo Panda Press i Towarzystwo imienia Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny w Lublinie, Lublin 1992
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom I, część 1., (wstęp i biogramy adresatów - Julian Krzyżanowski; opracowanie listów i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom I, część 2., (wstęp i biogramy adresatów - Julian Krzyżanowski; opracowanie listów i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 1., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 2., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 3., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878 – 1904), opracowanie: Edward Kiernicki, Zakład im. Ossolińskich,
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1956
Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, Beskidzka Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Bielsko-Biała 1998
Sienkiewicz Henryk, „Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć”. W stulecie śmierci pisarza wybór listów oraz pokłosie epistolarne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016
Skoczylas Ludwik, Ojczyzny i wiary obrońca. Henryk Sienkiewicz, Franciszek Orzechowski, Warszawa 1927
Stawar Andrzej, Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960
Stecki Konstanty, Przewodnik literacki po Zakopanem, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980
Stępnik Krzysztof, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2016
Stypiński St., Sienkiewicz a polski romantyzm (Trylogia), Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?
Sydor Jerzy, Wierzejski Leszek, Szlakiem Bohaterów Trylogii. Przewodnik turystyczno-historyczny,
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, Poznań 1987
Szargot Barbara, Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa. Listy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012
Szczublewski Józef, Żywot Modrzejewskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Szczublewski Józef, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2006
Szermentowski Henryk, Pan Henryk, Veritas, Londyn
Szermentowski Eugeniusz, Powieść niedługo napiszę prześliczną, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966
Szleszyński Bartłomiej, Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego,
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007
Szonert Ewa, Spotkania z Sienkiewiczem. Studia, szkice, sylwetki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987
Szweykowski Zygmunt, Trylogia Sienkiewicza. Szkice, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1961