(…) Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. [Jan. 12; 44 – 46]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'W'

Litera W


Wachowicz Barbara, Dom Sienkiewicza, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000
Wachowicz Barbara, Marie jego życia, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2001
Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków od Konopnickiej do Iwaszkiewicza, Świat Książki, Warszawa 2013
Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków od Reja do Kraszewskiego, Świat Książki, Warszawa 2013
Wachowicz Barbara, Syn Polski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego i Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Poznań 1978
Warneńska Monika, Mazowieckie ścieżki pisarzy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966
Warneńska Monika, Śladami Pisarzy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962
Warneńska Monika, Śladami Sienkiewicza, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1967
Waydel-Dmochowska Jadwiga, Dawna Warszawa. Wspomnienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959
Wiącek Tadeusz, Gniazdo miłe dla duszy, Wydawnictwo DCF, Kielce 1995
Wierzejski Leszek, Sydor Jerzy, Szlakiem Bohaterów Trylogii. Przewodnik turystyczno-historyczny,
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, Poznań 1987
Wnuk Włodzimierz, Ku Tatrom, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970
Wojciechowski Konstanty, Henryk Sienkiewicz: (Henryk Sienkiewicz, Protoplasta Zagłoby, Żywioł subiektywny w Trylogii Sienkiewicza, Wojsko polskie
u Sienkiewicza), Książnica „Atlas”, Lwów – Warszawa 1925