Śpiewaj Panu, cała ziemio, głoście dzień w dzień dobrą wieść o Jego zbawieniu! Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego, wśród wszystkich ludów o cudach Jego. Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały, godniejszy zbożnej czci niż wszyscy bogowie. [1 Kron. 16; 23 – 25]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie. wchodziselect * from `bibliografia_autorska` where `litera` = 'Z'

Litera Z


Zabierowski Stanisław, Niektóre źródła popularności „Trylogii” Sienkiewicza, Polska Akademia Nauk, Kraków 1970
Zakrzewski Bogdan, Arka Przymierza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995
Zaleski Antoni, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, opracowanie: Ryszard Kołodziejczyk,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971
Zawistowski Władysław, Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza?, Tower Press, Gdańsk 1999
Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom 2, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996