Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. [Rzym. 13; 7]BIBLIOGRAFIA AUTORSKA

Wybierz literę z którą chcesz się zapoznać: A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż - albo zobacz wszystkie.

Litera A


Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978


Litera BBaculewski Jan, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958
Baliński Ignacy, Wspomnienia o Warszawie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987
Barycz Henryk, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1977
Barycz Henryk, Stanisław Smolka w życiu i w nauce, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków 1975
Bielat Andrzej OP, Ocalić Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej,
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz 2012
Bielat Andrzej OP, Sienkiewicz i jego rady dla rodaków, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015
Birkenmajer Józef, Sienkiewicz a Śląsk, Drukarnia „Dziedzictwa” w Cieszynie, Cieszyn 1935
Błaszczyk Leon Tadeusz, Henryk Sienkiewicz w muzyce, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2000
Boleścic-Kozłowski Stanisław Aleksander, Henryk Sienkiewicz i ród jego. Studium heraldyczno-genealogiczne,
Gebethner i Wolff, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1917
Boy-Żeleński Tadeusz, Znaszli ten kraj?… Cyganeria krakowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2004
Bujnicki Tadeusz, Pierwszy okres twórczości Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968
Bujnicki Tadeusz, Portret pisarski Henryka Sienkiewicza, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 1966
Bujnicki Tadeusz, Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 1999
Bujnicki Tadeusz, Sienkiewicz i historia. Studia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981
Bujnicki Tadeusz, Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014
Bujnicki Tadeusz, Światopogląd i poetyka. Szkice o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999
Bujnicki Tadeusz, Trylogia Sienkiewicza na tle tradycji polskiej powieści historycznej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973
Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
Bujnicki Tadeusz, Rataj Andrzej, Trylogia Sienkiewicza. Leksykon, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1998
Bursztyńska Halina, Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1977Litera CChłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Tom I. Galicja 1843 – 1880, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951
Chłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Tom II. Wiedeń 1881 – 1901, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951
Chmielowski Piotr, Charakterystyki literackie pisarzów polskich. IX. – Henryk Sienkiewicz, Wilhelm Zukerkandl, Złoczów ?
Chmielowski Piotr, Henryk Sienkiewicz w oświetleniu krytycznem, Towarzystwo Wydawnicze Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Lwów 1901
Chojecki Artur, Henryk Sienkiewicz. Życie i dzieła. W setną rocznicę urodzin, a trzydziestą śmierci – 1846 – 1916, Księgarnia Floriana Trzecieckiego, Kraków 1946
Chrzanowski Ignacy, Henryk Sienkiewicz, Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, Kraków 1917
Cybulska Anna, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Henryka Sienkiewicza, Wola Okrzejska ?
Czachowski Kazimierz, Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości, Gebethner i Wolff, Warszawa 1931
Czapliński Władysław, Glosa do Trylogii, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1974
Czempiński Jan, Henryk Sienkiewicz. Duchowy wódz narodu. Jego żywot i czyny, Towarzystwo Oświaty Narodowej, Warszawa 1924
Czosnyka Józef Tadeusz, Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Sienkiewiczowskich. Katalog Wystawy Pokonkursowej, Zarząd Gminy Krzywda, Wola Okrzejska 1996Litera ĆLitera D


Długołęcka Lidia, Pinkwart Maciej, Zakopane. Przewodnik historyczny, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1988
Długołęcka-Pinkwart Lidia, Pinkwart Maciej, Zakopane od A do Z, Sport i Turystyka, Warszawa 1994
Dużyk Józef, Siemiradzki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986


Litera E


Eile Stefan, Kasztelowicz Stanisław, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976
Eustachiewicz Lesław, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983


Litera F


Falkowski Zygmunt, Przede wszystkim Sienkiewicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1959
Fedorowicz Janina, Konopińska Joanna, Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890 - 1914 z tradycji rodzinnej,
Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2008
Femelidi Aleksandr Mikhaylovich, H. Sienkiewicz. Jego epoka literacka, życie, prace i myśli,
w serii: „Artyści i myśliciele różnych czasów i narodów. XIX wiek - Polska
, M. O. Wolf, Sankt-Petersburg – Moskwa 1912


Litera G


Gerlecka Regina, Henryk Sienkiewicz w oczach Lwa Tołstoja. Referat, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Sectio A, vol. 6/9, 1966/69
Gloger Maciej, Sienkiewicz nowoczesny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010
Gorski Iwan, O Sienkiewiczu i Wiesiołowskim, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
Górecka Ewa, Zachować piękno. Kreacja przestrzeni dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
Grzymała-Siedlecki Adam, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Wydawnictwo Literackie Kraków, Kraków 1962
Guldenstern, Hanna. Poemat na tle powstania z 1863 r., Nakład i druk Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego, Kraków 1890,
reprint „Renowator” Jan Płonka, Kraków 2003


Litera H


Habryn Anna, „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972
Helman Alicja, Bujnicki Tadeusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
Hoesick Ferdynand, Legendowe postacie zakopiańskie. Chałubiński – ks. Stolarczyk – Sabała, Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1922
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Powieść mojego życia. Pamiętniki, tom II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Kraków 1959
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz i Wyspiański, Gebethner i Wolff, Warszawa 1918
Hoesick Ferdynand, Sienkiewicz jako feljetonista. Zapomniane kartki z teki Litwosa (1873 – 1883), Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, Warszawa 1902
Hoesick Ferdynand, U Henryka Sienkiewicza w Warszawie. (W zbiorze: Sienkiewicz i Wyspiański), Warszawa 1918

Homola-Skąpska Irena, Grand Hotel, Księgarnia Akademicka, Kraków ?
Hutnikiewicz Artur, Portrety i Szkice Literackie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976


Litera I


Iwaszkiewicz Jarosław, Podróże do Polski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977


Litera J


Jakubowski Jan Zygmunt, Henryk Sienkiewicz, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Łódź 1946
Jankowski Czesław, Ze wspomnień osobistych o Sienkiewiczu, „Sfinks”, 1917, t. 1.


Litera K


Kandziora Jerzy, Henryk Sienkiewicz na fotografii. Ze zbiorów Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984
Kaniewska Bogumiła, Henryk Sienkiewicz, Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1999
Kasztelowicz Stanisław, Eile Stefan, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976
Kersten Adam, Sienkiewicz – „Potop” - Historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974
Kijas Juliusz, Kaczkowski jako współzawodnik Sienkiewicza,
Skład Główny w Kasie im. Józefa Mianowskiego w Warszawie, Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki, Kraków 1926
Kijas Juliusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962
Klejner Juliusz, „Potop” Henryka Sienkiewicza, Księgarnia Wydawnicza „Lamus” B. Matyjewicz, K. Juszczakowski, Z. Cupiał, Lublin 1946
Klominek Andrzej, Ogniem i mieczem w pustyni i w puszczy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991
Kolińska Krystyna, Listy do nie kochanych, Wydawnictwo ŚLĄSK, Katowice 1983
Kolińska Krystyna, Tajemnice na sprzedaż, Państwowe Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1968
Kolińska Krystyna, Zamek na lewych papierach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1979
Kolińska-Sochaczewska Krystyna, Sienkiewicz i piękna Wielkopolanka, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Białystok 1973
Konopińska Joanna, Fedorowicz Janina, Marianna i róże. Życie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890 - 1914 z tradycji rodzinnej,
Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2008
Konopnicka Maria, Pisma krytycznoliterackie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988
Korniłowiczówna Maria, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Wydawnictwo „Glob”, Szczecin 1985
Korniłowiczówna Maria, Sienkiewicz. W 100-lecie pierwszego polskiego Nobla, Orlęta, 2005
Korniłowiczówna Maria, Szlakiem Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1984
Korniłowiczówna Maria, W sto lat później. Szkice z podróży do Ameryki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
Kosman Marceli, Henryka Sienkiewicza wizja Polski wspaniałej. Studia i szkice,
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999
Kosman Marceli, Na tropach bohaterów Trylogii, Książka i Wiedza, Warszawa 1973
Kosowska Ewa, Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza,
Śląsk, Katowice 1990
Krasiński Edward, O Radziejowicach i ich gościach niektórych, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934
Krawczyński A., „Krzyżacy” H. Sienkiewicza, Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?
Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972
Krzyżanowski Julian, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956 i 2012
Krzyżanowski Julian, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1968
Krzyżanowski Julian, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973
Krzyżanowski Julian, Sienkiewicz a Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975
Krzyżanowski Julian, Twórczość Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973
Krzyżanowski Julian, W kręgu wielkich realistów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962
Kucza-Kuczyńska Małgorzata, Polskie muzea literackie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1986
Kuczyński Stefan M., Rzeczywistość historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Między melodramatem a egzotyką. Konwencje literatury popularnej w twórczości Henryka Sienkiewicza,
Wydawnictwo Naukowe „Scriptorium”, Poznań - Opole 2011
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Przygody wojenne Selima Mirzy
[w: Literatura i kultura popularna. IX, redakcja Tadeusz Żabski], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Sienkiewicz „Słowackiego zachwycony sławą” – rekonesans wpływów
[w: Litteraria XXXVII Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A. nr 263 ], Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009
Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Złowrogi zamek w Szczytnie. Uwagi o wątkach gotyckich w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza,
Prace Literackie XLVIII, Wrocław 2008


Litera L


Lam Stanisław, Henryk Sienkiewicz. Cechy i elementy twórczości, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa – Wilno - Lublin 1924 (?)
Lelewel Prot, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1966
Lis Jerzy, Henryk Sienkiewicz przeciw Drang nach Osten, Stowarzyszenie „Wisła-Odra” Oddział Wojewódzki w Katowicach, Katowice 1988
Ludorowski Lech, Henryka Sienkiewicza podróż do Hiszpanii i „Walka byków”, Polihymnia, Lublin 2009
Ludorowski Lech, Noblowski tryumf Sienkiewicza, Polihymnia, Lublin 2015
Ludorowski Lech, O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970
Ludorowski Lech, Sienkiewiczowskie projekty Witolda Marcewicza. Ikonoteka 2009, Polihymnia, Lublin 2009


Litera Ł


Ładyka Alina, Henryk Sienkiewicz, Wiedza Powszchna, Warszawa 1971
Ładyka Alina, Henryk Sienkiewicz 1846 – 1916. Poradnik bibliograficzny, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1967


Litera M


Maciejowski Józef, Charakterystyki literackie. Wiek XIX. VII – Henryk Sienkiewicz, Księgarnia Rzepeckiego, Warszawa 1917
Maciejowski Józef, Twórczość Henryka Sienkiewicza. Życie i dzieła, Wydawnictwo Księgarni F. Korna, Warszawa
Majchrowski Stefan, Pan Sienkiewicz, Świat Książki, Warszawa 2000
Majchrowski Stefan, Sienkiewicz, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975
Mączak Antoni, W czasach „potopu”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004
Masłoń Krzysztof, Henryk Sienkiewicz. Śladami polskości, Wydawnictwo M, Kraków 2014
Meresiński Sławomir, Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej, Wydawnictwo Pedagogiczne Kielce, Kielce 1992
Mikoś Michał Jacek, W pogoni za Sienkiewiczem. Z odnalezionych dzienników Almy Curtin, Wydawnictwo Constans, Warszawa 1994
Misicki Tomasz, Henryk Sienkiewicz. Największy z Pisarzy Świata, Dziennik Chicagowski, Chicago - Illinois 1917
Miszczak Zbigniew, Studia Sienkiewiczowskie. Monografie. W familiarnym kręgu Henryka Sienkiewicza. Nowe dokumenty, ustalenia, hipotezy,
Ogólnopolskie Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2010
Modrzejewska Helena, Wspomnienia i wrażenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957
Mokranowska Zdzisława, Studia Sienkiewiczowskie. W świecie prozy Henryka Sienkiewicza, Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2002


Litera N


Najder Zdzisław, O „Listach z podróży” do Ameryki Henryka Sienkiewicza, Pamiętnik Literacki. Rocznik XLVI, zeszyt 1., Wrocław 1955
Niemiec Józef, Henryk Sienkiewicz. Popularny zarys życia i twórczości, Śląski Komitet dla Uczczenia Pamięci Henryka Sienkiewicza, Orłowa 1924
Niewiadomska Cecylia, Henryk Sienkiewicz (wskrzesiciel ducha) 1846 – 1916, Biblioteczka Pogadankowa, Warszawa 1924


Litera OLitera ÓLitera P


Papée Stefan, Henryk Sienkiewicz jako humorysta, Księgarnia Franciszka Gutowskiego, Poznań 1921
Papée Stefan, Sienkiewicz wielki czy mały?, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1948
Papée Stefan, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, Księgarnia Wydawnicza „Lamus”, Lublin 1947
Papée Stefan, Walka Sienkiewicza o Ziemie Zachodnie, Instytut Zachodni, Poznań 1947
Pinkwart Maciej, Długołęcka Lidia, Zakopane. Przewodnik historyczny, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1988
Pinkwart Maciej, Długołęcka-Pinkwart Lidia, Zakopane od A do Z, Sport i Turystyka, Warszawa 1994
Płygawko Danuta, Sienkiewicz w Szwajcarii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1986
Prosnak-Tyszkowa Maria, Drugi pogrzeb Sienkiewicza z Vevey do Warszawy w październiku 1924 r.
[w: Henryk Sienkiewicz. Wspomnienie – Drugi pogrzeb Sienkiewicza], Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1997
Putowska Lidia, Oblęgorek. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2004


Litera QLitera R


Rataj Andrzej, Bujnicki Tadeusz, Trylogia Sienkiewicza. Leksykon, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 1998
Reniewiecka Irena, „Bez dogmatu” H. Sienkiewicza, Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?


Litera SSandler Samuel, Indiańska przygoda Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967
Sienkiewicz Henryk, Dzieła. Tom I. Nowele młodzieńcze, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom II. Nowele ludowe, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom III. Nowele amerykańskie, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom IV. Nowele z natury i z życia, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom V. Nowele. Obrazki - przypowieści, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VI. Nowele współczesna, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VII. Ogniem i mieczem, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom VIII. Ogniem i mieczem, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom IX. Ogniem i mieczem, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom X. Ogniem i mieczem, tom IV, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XX. Quo vadis, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXI. Quo vadis, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXII. Quo vadis, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIII. Krzyżacy, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIV. Krzyżacy, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXV. Krzyżacy, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVI. Krzyżacy, tom IV, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVII. Na polu chwały, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXVIII. Legiony, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXIX. Bez dogmatu, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXX. Bez dogmatu, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXI. Bez dogmatu, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXII. Rodzina Połanieckich, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIII. Rodzina Połanieckich, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIV. Rodzina Połanieckich, tom III, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXV. Wiry, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXVI. Wiry, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XXXIX. Dramaty, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XL. Wiersze i inne drobne utwory, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLI. Listy z podróży do Ameryki, cz. I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLII. Listy z podróży do Ameryki, cz. II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIII. Listy z podróży do Afryki, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1949
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIV. Listy z podróży i wycieczek, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLV. Szkice literackie. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVI. Szkice literackie. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVII. Sprawy bieżące, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLVIII. Chwila obecna, tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom XLIX. Chwila obecna, tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom L. Mieszaniny literacko-artystyczne, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LI. Wiadomości bieżące. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LII. Wiadomości bieżące. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1950
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LIII. Uzupełnienia. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LIV. Uzupełnienia. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952
Sienkiewicz Henryk, Dzieła zebrane. Tom LV. Korespondencja. tom I, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, Dzieła. Tom LVI. Korespondencja. tom II, wydanie zbiorowe pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951
Sienkiewicz Henryk, List otwarty do J. C. Mości Wilhelma II (Króla Pruskiego), posłowie - prof. dr hab. Lech Ludorowski,
Wydawnictwo Panda Press i Towarzystwo imienia Henryka Sienkiewicza Zarząd Główny w Lublinie, Lublin 1992
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom I, część 1., (wstęp i biogramy adresatów - Julian Krzyżanowski; opracowanie listów i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom I, część 2., (wstęp i biogramy adresatów - Julian Krzyżanowski; opracowanie listów i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 1., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 2., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom II, część 3., (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom III, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2007
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom IV, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 1. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 2. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy, tom V, część 3. (opracowanie listów, wstęp i przypisy - Maria Bokszczanin),
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
Sienkiewicz Henryk, Listy do Mścisława Godlewskiego (1878 – 1904), opracowanie: Edward Kiernicki, Zakład im. Ossolińskich,
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1956
Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, Beskidzka Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o., Bielsko-Biała 1998
Sienkiewicz Henryk, „Widziałem wszystko, com chciał i potrzebował widzieć”. W stulecie śmierci pisarza wybór listów oraz pokłosie epistolarne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016
Skoczylas Ludwik, Ojczyzny i wiary obrońca. Henryk Sienkiewicz, Franciszek Orzechowski, Warszawa 1927
Stawar Andrzej, Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960
Stecki Konstanty, Przewodnik literacki po Zakopanem, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980
Stępnik Krzysztof, Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2016
Stypiński St., Sienkiewicz a polski romantyzm (Trylogia), Wydawnictwo „Pomoc Szkolna” H. Wajnera, Warszawa ?
Sydor Jerzy, Wierzejski Leszek, Szlakiem Bohaterów Trylogii. Przewodnik turystyczno-historyczny,
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, Poznań 1987
Szargot Barbara, Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa. Listy, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2012
Szczublewski Józef, Żywot Modrzejewskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977
Szczublewski Józef, Sienkiewicz. Żywot pisarza, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2006
Szermentowski Henryk, Pan Henryk, Veritas, Londyn
Szermentowski Eugeniusz, Powieść niedługo napiszę prześliczną, Nasza Księgarnia, Warszawa 1966
Szleszyński Bartłomiej, Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego,
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007
Szonert Ewa, Spotkania z Sienkiewiczem. Studia, szkice, sylwetki, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987
Szweykowski Zygmunt, Trylogia Sienkiewicza. Szkice, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1961Litera ŚŚwiętosławska Teresa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016Litera T


Tarnowski Stanisław, Studya do historyi literatury polskiej. Tom V. Wiek XIX. Henryk Sienkiewicz, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1897


Litera U


Uhma Tadeusz, Henryk Sienkiewicz, Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie


Litera VLitera W


Wachowicz Barbara, Dom Sienkiewicza, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000
Wachowicz Barbara, Marie jego życia, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2001
Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków od Konopnickiej do Iwaszkiewicza, Świat Książki, Warszawa 2013
Wachowicz Barbara, Siedziby wielkich Polaków od Reja do Kraszewskiego, Świat Książki, Warszawa 2013
Wachowicz Barbara, Syn Polski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego i Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki, Poznań 1978
Warneńska Monika, Mazowieckie ścieżki pisarzy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966
Warneńska Monika, Śladami Pisarzy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962
Warneńska Monika, Śladami Sienkiewicza, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1967
Waydel-Dmochowska Jadwiga, Dawna Warszawa. Wspomnienia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959
Wiącek Tadeusz, Gniazdo miłe dla duszy, Wydawnictwo DCF, Kielce 1995
Wierzejski Leszek, Sydor Jerzy, Szlakiem Bohaterów Trylogii. Przewodnik turystyczno-historyczny,
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka – Ruch”, Poznań 1987
Wnuk Włodzimierz, Ku Tatrom, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970
Wojciechowski Konstanty, Henryk Sienkiewicz: (Henryk Sienkiewicz, Protoplasta Zagłoby, Żywioł subiektywny w Trylogii Sienkiewicza, Wojsko polskie
u Sienkiewicza), Książnica „Atlas”, Lwów – Warszawa 1925


Litera YLitera Z


Zabierowski Stanisław, Niektóre źródła popularności „Trylogii” Sienkiewicza, Polska Akademia Nauk, Kraków 1970
Zakrzewski Bogdan, Arka Przymierza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995
Zaleski Antoni, Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, opracowanie: Ryszard Kołodziejczyk,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971
Zawistowski Władysław, Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza?, Tower Press, Gdańsk 1999
Zieliński Jarosław, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, tom 2, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1996


Litera ŹLitera Ż


Żabski Tadeusz, Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979
Żabski Tadeusz, Sienkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998
Żeromski Stefan, Dzienniki I 1882 – 1886, „Czytelnik”, Warszawa 1953
Żeromski Stefan, Dzienniki II 1886 – 1887, „Czytelnik”, Warszawa 1954
Żeromski Stefan, Dzienniki III 1888 – 1891, „Czytelnik”, Warszawa 1956