Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. [1 Jana 4; 12 – 13]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1861Henryk Sienkiewicz kontynuuje naukę w Gimnazjum Realnym w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Mieszka na stancji na Starym Mieście.

PAŹDZIERNIK – 01. [WTOREK]


Józef i Stefania Sienkiewiczowie zamieniają Wężyczyn i na posiadłość na przedmieściach Warszawy przy ul. Olszynowej 6 (numer hipoteczny 416), naprzeciwko dawnego mostu łyżwowego łączącego to przedmieście z Warszawą i tworzącego przedłużenie ul. Bednarskiej. Przeprowadzają się jednak do Warszawy na ul. Nowy Świat 7.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]