Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. [Mat. 10; 39]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1867LUTY – 03. [NIEDZIELA]


Stefania Sienkiewicz o decyzji syna o zmianie wydziału lekarskiego na filologiczny Szkoły Głównej w Warszawie dowiaduje się od Konrada Dobrskiego. Pisze do niego:
Sąd pana o Henryku z takim był oczekiwany upragnieniem i niespokojnością. Jednocześnie odebraliśmy listy jego do mnie
i do siostry pisane, ale w żadnym z nich nie wyjawia kroku, który uczynił, kroku tak ważnego w życiu, jakim jest zmiana zawodu. Ten dowód skrytości jego i braku zaufania w matce, aż nadto pobłażliwej, więcej był mi przykrym jak rzecz sama, chociaż mówiąc otwarcie, zmartwiłam się bardzo, że porzucił zawód lekarski, i tę zmianę przypisuję więcej niestałości i lekkości charakteru aniżeli wrodzonym zdolnościom i popędom, które pan tak pięknie tłumaczy. Te porywy fantazji i bujność wyobraźni, którym, jak pan twierdzi, nie mógłby się oddawać studiując medycynę, nie dadzą mu niestety pewnego, niezawisłego chleba, na który pracować przeznaczony, z postępem lat i doświadczeniem przejdą same z siebie, wynikiem ich będzie kilkanaście arkuszy zabazgranych uczonymi rozprawami, których nikt czytać nie zechce, a stanowisko jego w świecie pozostanie zawsze na stopniu tak niskim, że mu ani sławy, ani szczęścia dobrego bytu nie zapewni. (…)

LUTY – 04. [PONIEDZIAŁEK]


Z notatki Węclewskiego (?), sekretarza Wydziału Filologicznego Szkoły Głównej w Warszawie, dowiadujemy się, że Henryk Sienkiewicz przenosi się na ten wydział:
p. Sienkiewicz Henryk w dniu 4 lutego r. 1867 pod nr 83 zapisany został w liczbę studentów wydziału.

PAŹDZIERNIK – 16. [ŚRODA]


Konrad Dobrski przesyła „Tygodnikowi Ilustrowanemu” napisaną przez Henryka Sienkiewicza wierszowaną „Sielankę młodości”. Redakcja poinformowała: „Nadesłane utwory drukowane nie będą. W szczegółową ich ocenę wdawać się nie możemy; chociaż niektóre z nich nie są pozbawione pewnych zalet, ale brak miejsca
i czasu zmusza nas do sądu sumarycznego.” Konrad Dobrski przechowuje utwór u siebie i dopiero w 1901 r. oddaje go Ignacemu Chrzanowskiemu.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]