Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. [Gal. 5; 6]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1868DOKŁADNEJ DATY BRAK


Początki studiów są dla Henryka Sienkiewicza biedne. Okres ten tak wspomina trzydzieści lat później:
„…zdarzało się (…) po dwa dni nie jadać, a zarazem nie mieć najmniejszego prawdopodobieństwa obiadu na dzień trzeci
i następne”
.

Henryk Sienkiewicz zostaje guwernerem książąt Woronieckich, z którymi łączą go więzy rodzinne (kuzynostwo) przez Deotymę (Jadwigę Łuszczewską).
Jego wychowankami byli: Paweł i Michał - synowie Lucjana Korybuta-Woronieckiego, właściciela Bielic pod Skotnikami w pow. sochaczewskim. Z Michałem pisarz
do końca życia będzie utrzymywał stosunki towarzyskie i przyjacielskie.
Zapewne w towarzystwie Woronieckich Sienkiewicz spędza kilka wakacyjnych tygodni w Szczawnicy, gdzie poznaje Adama Asnyka.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]