(…) Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. [Mar. 1; 17]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1872DOKŁADNEJ DATY BRAK„Przegląd Tygodniowy” w dwóch tomikach wydaje powieść „Humoreski z teki „Worszyłły” Henryka Sienkiewicza.

MAJ - 07. [WTOREK]


Dwutygodnik "Wieniec" (nr 37.) rozpoczyna druk powieści Henryka Sienkiewicza „Na marne” z ilustracjami Henryka Pillatiego.

LIPIEC - 26. [PIĄTEK]


Dwutygodnik "Wieniec" (nr 60.) kończy druk powieści Henryka Sienkiewicza „Na marne” z ilustracjami Henryka Pillatiego.

DRUGA POŁOWA ROKU


Henryk Sienkiewicz publikuje recenzje literackie w „Wieńcu”: „Pan Graba” Elizy Orzeszkowej – i w „Niwie”.

WRZESIEŃ – 27. [PIĄTEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Woli Gułowskiej na Podlasiu u matki Stefanii Sienkiewicz. Pisze do swojego brata ciotecznego, Janusza Dmochowskiego:
(…) Najchętniej przyjechałbym dziś razem z Zosią, ale nie wziąłem paletota, a w letnim okryciu byłoby mi za zimno. Matki, która także chciała dziś jechać, nie puściłem dla wiatru i deszczu. – Jeżeli chcesz się ze mną widzieć, bądź tak dobry, przyślij konie
w niedzielę, a wraz z końmi i burkę lub coś podobnego. Nie wiem tylko, czy nie za trudno by Ci było odsyłać mnie nazajutrz,
t. j. w poniedziałek, do Łukowa, gdzie muszę być najdalej w poniedziałek, bo i tak zasiedziałem się u matki dłużej, niż miałem zamiar. (…)


[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]