Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana! Chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. [Ps. 146; 1 – 2]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1873MARZEC - PAŹDZIERNIKHenryk Sienkiewicz – na przemian z Edwardem Leo i Władysławem Bogusławskim – pisze do dziennika „Gazeta Polska” kroniki pt. Bez tytułu. W okresie pisania
do „Gazety Polskiej” przechodzi twardą szkołę u redaktora „Gazety Polskiej”, Józefa Sikorskiego, który zarzuca pisarzowi niesumienność dlatego, że w jego kronikach zbyt wiele jest poezji, a za mało faktów. Sienkiewicz czuje się skrępowany i traci do pisania wszelką ochotę. Dopiero, gdy redakcję „Gazety Polskiej” obejmuje Edward Leo, poznaje się na wielkim talencie i otwiera pisarzowi łamy gazety. Od tego czasu przez kilka lat Sienkiewicz pisze felietony Z chwili bieżącej.

LIPIEC


W pierwszej połowie lipca Henryk Sienkiewicz wyjeżdża do Wiednia jako korespondent dziennika „Gazeta Polska” , skąd przysyła sprawozdania z Wystawy
w Wiedniu
.

WRZESIEŃ - 01. [PONIEDZIAŁEK]


W Woli Gułowskiej umiera Stefania z Cieciszowskich Sienkiewicz, matka pisarza. Zostaje pochowana na cmentarzu parafialnym w Okrzei.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]