Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą! [Ps. 84; 5]KALENDARIUM ŻYCIA

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1924 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1905DOKŁADNEJ DATY BRAK


W numerze 67. „Kuriera Warszawskiego” ukazuje się „List do Redakcji w sprawie rzekomego zakazu odczytu w Petersburgu” Henryka Sienkiewicza.
W numerze 336. „Kuriera Warszawskiego” ukazuje się „Naród sobie [Odezwa w sprawie macierzy Szkolnej]” Henryka Sienkiewicza.

STYCZEŃ


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Marii z Wieniawskich Ejsmond:
„(…) Stanowczo nie mogę jutro jechać. Wybieram się trochę za granicę i przygotowania podróżne zajmują mi czas, nie mówiąc już o zapasach, które potrzeba zostawić „Biesiadzie” („Biesiadzie Literackiej” – mowa o zapasach „Na polu chwały”). Nie wierzę także
w pogodę. (…)”

Henryk Sienkiewicz pisze do Ferdynanda Hoesicka:
„(…) Ponieważ z powodu niespokojnych czasów zawiodły mnie różne wypłaty, a kasa “Kuriera” musi być dobrze wypoczęta, proszę przeto uprzejmie o wypłacenie mi honorarium za „Korynka(opowieść o Marii Kazimierze d'Arquien), drukowanego w numerze z dn. 1 stycznia 1905. (…)”

STYCZEŃ - 5. [CZWARTEK]


W Vevey w Szwajcarii Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski i Antoni Osuchowski organizująi Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce (Comite General de Suisse pour les Victimes de la Guerre en Pologne) mający cele wyłącznie charytatywne, bez angażowania się w sprawy polityczne.
Prezesem komitetu zostaje Henryk Sienkiewicz. W prasie francuskiej i włoskiej publikuje on „Odezwę do ludów cywilizowanych” (Appel aux peuples civilisés) nawołującą do udzielenia Polsce pomocy. Jednocześnie z ramienia Komitetu do Ameryki wyjeżdża Ignacy Paderewski, który w latach 1915 – 1917 wygłasza tam
ponad trzysta przemówień apelujących o pomoc na rzecz ludności polskiej z terenów zniszczonych przez działaniu wojenne. Komitet Szwajcarski współpracuje ściśle
z Polskim Funduszem Ratunkowym w Londynie (Polish Relief Fund), którego sekretarzem honorowym jest Laurence Alma-Tadema, i z Polskim Komitetem Ratunkowym z siedzibą w Chicago (Polish Central Relief Commitee of America) kierowanym przez Stanisława Osadę. Milionowe sumy, które napływają z Europy i Ameryki, przekazywane są na ręce biskupa krakowskiego, Adama Sapiehy (późniejszego metropolity i kardynała), stojącego na czele Komitetu Biskupa Krakowskiego. Komitet ten sprawuje nadzór nad siecią Komitetów Krajowych, utworzonych we wszystkich ważniejszych miastach wszystkich trzech zaborów. Informacje o działalności Komitetu wraz z wykazem nadesłanych sum drukowane są w krakowskim „Głosie Narodu”.

MARZEC – 19. [NIEDZIELA]


W numerze 78. „Kuriera Warszawskiego” ukazują się „Książki i ludzie [A. France’a „Sur la pierre blanche”]” (część 1.).

KWIECIEŃ – 02. [NIEDZIELA]


W numerze 92. „Kuriera Warszawskiego” ukazują się „Książki i ludzie [A. France’a „Sur la pierre blanche”]” (część 2.).

KWIECIEŃ – 09. [NIEDZIELA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Jadwigi Janczewskiej:
(…) Moim zamiarem jest spędzić święta (Wielkanoc – 23 i 24 kwietnia) w Krakowie. Trochę bym odpoczął po ciągłej natężonej robocie, która wyczerpuje nerwy, ale głównie mi o to chodziło, by dzieci nie przyjeżdżały do Warszawy. Pierwszy maj i trzeci maj nawet w zwykłych, normalnych warunkach nie bywały spokojne – a cóż dopiero może być teraz, wobec powszechnego podniecenia i gorączki. (…) Naprawdę po przejściu pierwszych dni maja i świąt rosyjskich (Wielkanoc w kościele prawosławnym –
17 i 18 kwietnia) nie będzie już przynajmniej okazji do zaburzeń – i będzie jasnym, czy można wracać, czy nie. (…)

KWIECIEŃ – 12. [ŚRODA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Ferdynanda Hoesicka:
(…) Z przykrością donoszę, że zmuszony jestem usunąć się od dalszego współpracownictwa w „Kurierze Warszawskim”.
Dla Pańskiej wyłącznie prywatnej wiadomości dodaję, że zgodziłem się na to współpracownictwo tylko ze względu na usilne prośby Brzezińskiego
(Mieczysława Brzezińskiego) i przez życzliwość, jaką miałem dla „Kuriera”, nie mogę jednak brać udziału
w piśmie, które czy to wprost, czy ubocznie, bez zapytania, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiłem, pozwala sobie na publiczne wycieczki. (…)

KWIECIEŃ – 26. [ŚRODA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Marii z Wieniawskich Ejsmond:
„ (…) Ponieważ pan Franciszek (Franciszek Ejsmond) zapewne jest w pracowni (pracowni malarskiej), więc ośmielam się Łaskawą Panią trudzić zapytaniem, czy wobec deszczu i spadku temperatury trwa zawsze zamiar wyprawy – a jeśli nie, to czyby nie można jej urządzić z soboty na niedzielę? (…)”

KWIECIEŃ – 28. [PIĄTEK]


Z inicjatywy Antoniego Osuchowskiego w Warszawie powstaje Stowarzyszenie Polskiej Macierzy Szkolnej, która stawia sobie za cel podniesienie stanu oświaty
w Polsce poprzez zakładanie polskich szkół prywatnych.

KWIECIEŃ – 29. [SOBOTA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Krakowie.

CZERWIEC – 16. [PIĄTEK]


Antoni Osuchowski przekonuje Henryka Sienkiewicza o tym, że Stowarzyszenie Polskiej Macierzy Szkolnej jest instytucją bezpartyjną i pisarz przyjmuje stanowisko prezesa Rady Nadzorczej.

WRZESIEŃ – 22. [PIĄTEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Ignacego Chrzanowskiego:
(…) Jeśli będziesz dziś u Benniego (Karola Benniego) albo jeśli będziesz i mnie tam nie zastaniesz, to wpadnij do mnie jutro koło
3-ciej. Chcę z Tobą pogadać o tygodniku, który zamierzam założyć pod tytułem Myśl Polska”. Tymczasem zatrzymaj to
w sekrecie. Jeżeli rzecz dojdzie, chciałbym sobie zapewnić Twoje współpracownictwo w dziale literackim. (…)

Mówił mi Gąssowski
(Czesław Gąssowski), że i Sławek (Bolesław Chrzanowski) jest w Warszawie. (…)
Wybieramy się z Marynią do Avignonu i Paryża. (…)

PAŹDZIERNIK – 13. [PIĄTEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Pisze do Jadwigi Janczewskiej:
(…) Maryni trochę dokucza nerka, mnie kaszel i katar, na który polowanie nie pomogło, a wreszcie dawniej łatwiej było o prędką rezolucję – i choćby niby jeszcze nie ma ociężałości, lekkość już nie taka, jak przed laty. (…)

Moim zdaniem, które sobie zapamiętaj, idzie w Rosji do wielkich przewrotów – i nie do ewolucji, ale do rewolucji w całym znaczeniu tego słowa – i tego nie zahamuje ani Duma, ani żadne inne środki, a zwłaszcza półśrodki. Jedna by była rada: ogromnie silny rząd, który by podjął ogromne, do dna sięgające reformy – i któryby jedną ręką tłumił nieubłaganie rozruchy, drugą zmieniał wszystko. Ale na to nie ma nigdzie ni ludzi, ni środków. (…)

W domu wszyscy trochę kwękają lub kaszlą, ale nic złego nie ma. Mateczka zdrowa, mała nawet utyła, czego się jej nie mówi. Henio zabił ładnego jelenia i kozła. Wyjeżdża niebawem i decyduje się na Lwów
(na studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej). (…)

PAŹDZIERNIK – 20. [PIĄTEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie. Prosi Jeremiasza Curtin’a, aby rozważył nietłumaczenie powieści „Na polu chwały”:
„(…) Zobowiązałem „Biesiadę” do wysłania Panu powieści „Na polu chwały”, ale ponieważ powieść ta pisana była w okresie wojny japońskiej – a więc w warunkach nie sprzyjających skupieniu myśli – nie posiada ona tej wartości co moje poprzednie utwory. Dlatego też wolałbym, żeby ta powieść wcale nie była tłumaczona.
Poza tym jest to tylko pierwsza część zamierzonej trylogii. Wątpię jednak, czy następne części zostaną kiedykolwiek napisane
i jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w mojej kolejnej powieści zajmę się czymś zupełnie innym. (…)”
Tego dnia „Biesiada Literacka” kończy druk powieści „Na polu chwały”.

LISTOPAD – 08. [ŚRODA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie przy ul. Hożej 22. Choruje na gardło. Pisze do Ignacego Chrzanowskiego:
„(…) Jestem mocno chory na gradło i przyjść nie mogę, przesyłam więc swój głos listownie. Macierz w tych dniach zostanie ujawnioną. Obejmuje ona już szerokie koła społeczne, a obejmie wkrótce cały kraj i stanie się prawdziwą dźwignią oświaty. Zasadą już przyjętą i przegłosowaną Macierzy jest jej bezpartyjność. Będzie ona popierała oświatę narodową, ale nie stanie się nigdy organem żadnego stronnictwa. Zastrzega to wprost ustawa. (…)
Sądzę, że droga, jaką wskazuję, jest jedyną, że Macierz jest instytucją specjalnie stworzoną dla wykonywania tego rodzaju dzieł – i że szkoła założona przez jakiekolwiek inne ręce mogłaby nie odpowiedzieć Waszym intencjom. (…)”

LISTOPAD – 10. [PIĄTEK]


Zapada decyzja o ujawnieniu się Stowarzyszenia Polskiej Macierzy Szkolnej.

LISTOPAD – 19. [NIEDZIELA]


W numerze 320. „Kuriera Warszawskiego” ukazuje się „Projekt Komitetu Narodowego Pomocy dla Pozbawionych Pracy”.

LISTOPAD – 25. [SOBOTA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Warszawie przy ul. Hożej 22. Pisze do Edwarda Geislera:
(…) Upraszam najuprzejmiej o przybycie do mnie w dniu jutrzejszym (niedziela 26) o godzinie trzeciej i pół na naradę w sprawie pomocy dla pozbawionych pracy. (…)

GRUDZIEŃ – 09. [SOBOTA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie w Szwecji.

GRUDZIEŃ – 10. [NIEDZIELA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie.

GRUDZIEŃ – 11. [PONIEDZIAŁEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie.

GRUDZIEŃ – 12. [WTOREK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie. Tego dnia jest gościem Alfreda i Karin Jensenów

GRUDZIEŃ – 13. [ŚRODA]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie.

GRUDZIEŃ – 14. [CZWARTEK]


Henryk Sienkiewicz przebywa w Sztokholmie.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]