(…) Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. [Łuk. 7; 50]