Do Niego wołałem ustami mymi i wysławiałem Go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Lecz Bóg mnie wysłuchał, zwrócił uwagę na modlitwę moją. [Ps. 66; 17 – 19]