Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. [Przyp. 22; 9]