Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi; prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. [Ps. 48; 11]