I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. [Mar. 1; 11]