Czym dla srebra tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka jego dobre imię. [Przyp. 27; 21]