O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Przysiągłem i potwierdzam: Chcę strzec Twoich praw sprawiedliwych. [Ps. 119; 103 – 106]