A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. [Jan. 6; 69]