Oby serce moje było nienaganne w ustawach Twoich, abym nie był zawstydzony! Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję słowa Twojego. [Ps. 119; 80 – 81]