Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. [Przyp. 1; 7]