Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. [2 Sam. 23; 2]