Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi, Amen. [Rzym. 16; 24]