Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. [Ps. 19; 2]