Wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. [Przyp. 16; 31]