Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam, wylewam przed Nim moją prośbę i o niedoli mojej Jemu opowiadam. (…) Panie, do Ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. (…) Wywiedź mnie z więzienia, abym wysławiał imię Twoje! Zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi, gdy mi swą dobroć okażesz. [Ps. 142; 2 – 3, 6, 8]