Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie! Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna! Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich! [Ps. 141; 1 – 3]