Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu, gdzież jest taki wychowawca jak On? [Job. 36; 22]