Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. [Ps. 40; 9]