Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. [Przyp. 19; 1]