Teraz, o Panie, Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą. Ty obiecałeś Twemu słudze to dobrodziejstwo. Zechciej więc pobłogosławić dom sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą, bo Ty, Panie, Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem Twoim pobłogosławiony będzie dom Twojego sługi na wieki. [2 Sam. 7; 28 – 29]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1864MIEJSCA BRAK – LISTOPAD * [H. S. do Konrada Dobrskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o prośbie o pożyczkę.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]