Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. [Ps. 63; 9]