Dumne oczy i pyszne serce, to lampa bezbożnych – lecz myli. [Przyp. 21; 4]