Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego! Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. [Ps. 31; 24 – 25]