Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami. [Przyp. 28; 6]