To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał. [Jan. 6; 29]