Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. [Łuk. 1; 37]