Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje! [Ps. 93; 6]