Błogosławcie, narody, Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę Jego! [Ps. 66; 8]