Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. [Jan. 3; 16 – 18]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1876ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – CZERWIEC * [H. S. do Juliana Horaina]


01. Henryk Sienkiewicz o pochwałach dla Litwosa (samego siebie) i o zapowiedziach korespondencji pełnych fantazji.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – LIPIEC – 25. * [H. S. do Juliana Horaina]


02. Henryk Sienkiewicz o Anaheim i o urodzie pewnej szesnastoletniej Hiszpanki.

ANAHEIM-LANDING [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – ok. 01. * [H. S. do Juliana Horaina]


03. Henryk Sienkiewicz o Anaheim-Landing i o łatwości nauki języka hiszpańskiego.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – 09. * [H. S. do Juliana Horaina]


04. Henryk Sienkiewicz o skutkach chodzenia i miłości do szesnastoletniej Hiszpanki.

MIEJSCA BRAK [USA] – SIERPIEŃ 10. * [H. S. do Juliana Horaina]


05. Henryk Sienkiewicz o pewnej „nierządnicy” i o talencie Marii Konopnickiej.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – po 20. * [H. S. do Juliana Horaina]


06. Henryk Sienkiewicz o braku konkretnych wiadomości.

LOS ANGELES [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – 21. * [H. S. do Juliana Horaina]


07. Henryk Sienkiewicz o efektach swojej twórczości.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – PAŹDZIERNIK – 08. * [H. S. do Juliana Horaina]


08. Henryk Sienkiewicz o powitaniu Polaków na farmie w Anaheim.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Juliana Horaina]


09. Henryk Sienkiewicz o powodach braku swojej korespondencji.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – GRUDZIEŃ * [H. S. do Juliana Horaina]


10. Henryk Sienkiewicz o odradzaniu czytania „Selima Mirzy”.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]