Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. [Łuk. 14; 11]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1876ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – CZERWIEC * [H. S. do Juliana Horaina]


01. Henryk Sienkiewicz o pochwałach dla Litwosa (samego siebie) i o zapowiedziach korespondencji pełnych fantazji.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – LIPIEC – 25. * [H. S. do Juliana Horaina]


02. Henryk Sienkiewicz o Anaheim i o urodzie pewnej szesnastoletniej Hiszpanki.

ANAHEIM-LANDING [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – ok. 01. * [H. S. do Juliana Horaina]


03. Henryk Sienkiewicz o Anaheim-Landing i o łatwości nauki języka hiszpańskiego.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – 09. * [H. S. do Juliana Horaina]


04. Henryk Sienkiewicz o skutkach chodzenia i miłości do szesnastoletniej Hiszpanki.

MIEJSCA BRAK [USA] – SIERPIEŃ 10. * [H. S. do Juliana Horaina]


05. Henryk Sienkiewicz o pewnej „nierządnicy” i o talencie Marii Konopnickiej.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – po 20. * [H. S. do Juliana Horaina]


06. Henryk Sienkiewicz o braku konkretnych wiadomości.

LOS ANGELES [Stany Zjednoczone Ameryki] – SIERPIEŃ – 21. * [H. S. do Juliana Horaina]


07. Henryk Sienkiewicz o efektach swojej twórczości.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – PAŹDZIERNIK – 08. * [H. S. do Juliana Horaina]


08. Henryk Sienkiewicz o powitaniu Polaków na farmie w Anaheim.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Juliana Horaina]


09. Henryk Sienkiewicz o powodach braku swojej korespondencji.

ANAHEIM [Stany Zjednoczone Ameryki] – GRUDZIEŃ * [H. S. do Juliana Horaina]


10. Henryk Sienkiewicz o odradzaniu czytania „Selima Mirzy”.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]