Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą, nie porzuci i nie opuści cię. [5 Moj. 31; 6]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1878BOSTON [Stany Zjednoczone Ameryki] – MARZEC – po 09. * [H. S. do Juliana Horaina]


21. Henryk Sienkiewicz o talencie Heleny Modrzejewskiej.

LONDYN [Wielka Brytania] – KWIECIEŃ * [H. S. do Juliana Horaina]


22. Henryk Sienkiewicz o drodze powrotnej z Ameryki.

GRANDCAMP [Francja] – WRZESIEŃ – przed 08. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o ewentualnej pracy guwernera.

PARYŻ [Francja] – PAŹDZIERNIK – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o swoich utworach: „Przez stepy”, „Za chlebem” i „Na jedną kartę”.

PARYŻ [Francja] – LISTOPAD – 16. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o dramacie „Na jedną kartę”.

PARYŻ [Francja] – GRUDZIEŃ – przed 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o niejasnej sytuacji wokół druku dramatu „Na jedną kartę” i o posadzie guwernera.

PARYŻ [Francja] – GRUDZIEŃ – 14. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o swoich referencjach odnośnie posady guwernera.

PARYŻ [Francja] – GRUDZIEŃ – 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o wystawieniu dramatu „Na jedną kartę” we Lwowie i o pracy guwernera.

PARYŻ [Francja] – GRUDZIEŃ – 30. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


07. Henryk Sienkiewicz o planie spłaty swoich długów i zobowiązań.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]