Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje, nie znam bowiem jego miary. Opiewać będę potężne dzieła Twoje, Panie, Boże, i wspominać jedynie sprawiedliwość Twoją. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. [Ps. 71; 15 – 17]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1879LE PORT-MARLY – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Le Port Marly (Seine et Oise) i o wyjeździe do Lwowa.

LWÓW – KWIECIEŃ - 28. * [H. S. do Władysława Bełzy]


01. Henryk Sienkiewicz o propozycji przeznaczenia części dochodu ze swoich odczytów na szpitalik dziecięcy św. Zofii.

LWÓW – CZERWIEC – 24. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o przedmowie do dramatu „Na jedną kartę”, o pracy twórczej i o trudnościach finansowych.

WENECJA – WRZESIEŃ – 15. * [H. S. do Jadwigi i Marii Szetkiewiczówien]


01. Henryk Sienkiewicz o odebranych od fotografa zdjęciach obu panien.

WENECJA – WRZESIEŃ - 20. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


10. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu rodziny Szetkiewiczów. Zapowiada swój powrót do Warszawy.

WENECJA – WRZESIEŃ - 20. * [H. S. do Władysława Łozińskiego]


Henryk Sienkiewicz proponuje adresatowi współpracę.

WENECJA – WRZESIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi i Marii Szetkiewiczówien]


02. Henryk Sienkiewicz o wysłaniu zdjęć, o noweli „Z pamiętnika korepetytora” i o postanowieniu zakończenia swojej tułaczki.

RZYM – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o powrocie z Rzymu do Polski i o odczytach.

RZYM – PAŹDZIERNIK - 03. * [H. S. do Władysława Łozińskiego]


Henryk Sienkiewicz przesyła „Gazecie Lwowskiej” nowelę „Z pamiętnika korepetytora”.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 27. - lub - LISTOPAD - 03. * [H. S. do Władysława Łozińskiego]


Henryk Sienkiewicz o „Pamiętnikach korepetytora”.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]