A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. [Filip. 4; 19 – 20]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1881FÜRSTENHOF [Austria] – PONIEDZIAŁEK – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


15. Henryk Sienkiewicz o swoich zaręczynach z Marią Szetkiewiczówną.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 15. * [H. S. do Edwarda Lubowskiego]


Henryk Sienkiewicz omawia z adresatem swoje uprawnienia jako redaktora naczelnego „Słowa”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 27. * [H. S. do Józefa Ignacego Kraszewskiego]


Henryk Sienkiewicz proponuje adresatowi współpracę w dzienniku „Słowo”.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]