Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. [Ps. 40; 2]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1882WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


16. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 02. * [H. S. do Józefa Ignacego Kraszewskiego]


Henryk Sienkiewicz dziękuje adresatowi za nadesłany do druku w „Słowie” utwór „Góry”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 08. * [H. S. do Józefa Ignacego Kraszewskiego]


Henryk Sienkiewicz wyraża zadowolenie z otrzymywanych od adresata utworów.

WARSZAWA – początek STYCZNIA. * [H. S. do Juliana Horaina]


23. Henryk Sienkiewicz o radości ze spodziewanego potomka.

MIEJSCA BRAK – STYCZEŃ – 18. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz jako redaktor „Słowa” omawia z adresatem (redaktorem „Czasu”) wymianę artykułów.

MIEJSCA BRAK – STYCZEŃ - 25. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz dzieli się ze Stanisławem Smolką planami napisania noweli opartej na tle powstania styczniowego, o dwojgu narzeczonych, którzy przez 10 lat ukrywali się w lasach.

MIEJSCA BRAK – LUTY - 06. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Plany Henryka Sienkiewicza napisania noweli opartej na tle powstania styczniowego, o dwojgu ukrywających się w lasach narzeczonych pozostają palanami.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 15. * [H. S. do Józefa Ignacego Kraszewskiego]


Henryk Sienkiewicz omawia z adresatem nadesłanie kolejnych jego utworów.

MIEJSCA BRAK – KWIECIEŃ – 19. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz informuje adresata o napisaniu noweli „Wspomnienia z Maripozy”.

MIEJSCA BRAK – MAJ* [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz spodziewa się, że przyśle już adresatowi nowelę o kochankach leśnych.

MIEJSCA BRAK – WRZESIEŃ – 21. * [H. S. do Józefa Blizińskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej prośbie do adresata o nadesłanie noweli.

MIEJSCA BRAK – WRZESIEŃ – 21. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz wspomina pobyt w Nałęczowie.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – około 11. * [H. S. do Józefa Blizińskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniu za nowelę „Mój pierwszy frak” i o prośbie o nowelę „Baba”.

WARSZAWA – LISTOPAD – 08. * [H. S. do Józefa Blizińskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o przeprosinach za niewysłane przez Antoniego Zaleskiego pieniądze.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]