Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. (…) W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. [Efez. 1; 3, 7]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1883MIEJSCA BRAK – LUTY – 01. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz pisze o swojej pracy nad „Ogniem i mieczem” oraz o noweli „Sachem”.

MIEJSCA BRAK – KWIECIEŃ. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz pisze o swojej pracy nad „Ogniem i mieczem”.

MIEJSCA BRAK – SIERPIEŃ – 28. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


WARSZAWA – ŚRODA [dzień ten we wrześniu miał następujące daty: 05., 12., 19., 26.] * [H. S. do Juliana Ochorowicza]


Henryk Sienkiewicz zaprasza adresata na obiad.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]