Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie! [5 Moj. 5; 32 – 33]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1884SAN REMO – MARZEC – ok. 20. [H. S. do Zofii Babskiej]


01. Henryk Sienkiewicz o pobycie w San Remo.

ARCACHON – MAJ – ŚRODA [dzień ten w maju miał następujące daty: 07., 14., 21., 28.] * [H. S. do Juliana Ochorowicza]


Henryk Sienkiewicz o swoim artykule biorącym w obronę uwięzionego w Moabicie przez władze pruskie Józefa Ignacego Kraszewskiego.

SAN REMO – MAJ – 16. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o korekcie drugiego wydania „Ogniem i mieczem”.

ARCACHON – CZERWIEC – 04. * [H. S. do Juliana Ochorowicza]


Henryk Sienkiewicz jeszcze o swoim artykule dotyczącym Józefa Ignacego Kraszewskiego.

PARYŻ – CZERWIEC – 06. * [H. S. do Juliana Ochorowicza]


Henryk Sienkiewicz zaprasza adresata do Café Régence w Paryżu.

OSTENDA – CZERWIEC – około 29. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o przyczynach pobytu w Ostendzie, o swojej prośbie do adresata, o swoich planach i o Ostendzie.

OSTENDA – CZERWIEC – 29. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o nieudanym wyjeździe do Szwecji.

OSTENDA – LIPIEC – 08. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o druku kolejnych tomów „Ogniem i mieczem”.

REICHENHALL – SIERPIEŃ * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o zakończeniu „Ogniem i mieczem”.

REICHENHALL – SIERPIEŃ – 13. * [H. S. do Władysława Mysyrowicza]


Henryk Sienkiewicz o kefirze i o pobycie w Reichenhall.

REICHENHALL – SIERPIEŃ – 23. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o cenzurze i korekcie „Ogniem i mieczem”.

WARSZAWA – PAŹDZIERNIK – 01. * [H. S. do Juliana Miena]


Henryk Sienkiewicz tłumaczy powody odmowy współpracy.

MERAN – LISTOPAD * [H. S. do Augusta Roberta Wolfa]


Henryk Sienkiewicz o książkach.

MERAN – LISTOPAD – 05. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz negocjuje warunki druku „Potopu”.

MERAN – LISTOPAD – 08. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu żony Marii, Mścisławie Godlewskim i Lucjanie Wrotnowskim.

MERAN – LISTOPAD – 18. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o „Potopie”.

MERAN – GRUDZIEŃ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


04. Henryk Sienkiewicz o rozmowie z żoną Marią.

MERAN – GRUDZIEŃ – 11. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o „Potopie”.

MERAN – GRUDZIEŃ – 27. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


17. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu żony Marii i Januszu Dmochowskim.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]