Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. [Jan. 14; 16 – 17]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1885MERAN – STYCZEŃ – 17. * [Henryk i Maria S. do Jadwigi Janczewskiej]


05. Henryk Sienkiewicz o planowanej podróży do San Remo.

SAN REMO [Włochy] – LUTY – 18. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o trzęsieniu ziemi i pracach nad „Potopem”.

MENTONA [Francja] – LUTY – 19. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o trzęsieniach ziemi w San Remo, „Rycerzu Lizdejce” Henryka Rzewuskiego.

MENTONA [Francja] – MARZEC – 02. * [H. S. do Kazimierza Szetkiewicza]


Henryk Sienkiewicz o zdrowiu swoim i żony oraz o pracy pisarskiej.

MENTONA [Francja] – MARZEC – 12. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o sposobach zwiększenia objętości tekstu „Potopu” w gazecie.

WARSZAWA – CZERWIEC – 18. * [H. S. do nieznanego adresata w Częstochowie]


Henryk Sienkiewicz wskazuje na źródła historyczne wykorzystane przy pisaniu „Ogniem i mieczem”.

WARSZAWA – WRZESIEŃ – 15. * [H. S. do Stefana Smolki]


Henryk Sienkiewicz o pracy nad „Potopem”.

FALKENSTEIN [Niemcy] – WRZESIEŃ – 27. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o zmianie miejsca pobytu na Falkenstein.

FALKENSTEIN [Niemcy] – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Stanisława Smolki]


Henryk Sienkiewicz o chorej żonie i o „Potopie”.

WARSZAWA – LISTOPAD – 13. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o sprawach związanych z pochowaniem żony Marii na Cmentarzu Powązkowskim, o Antoninie Cieciszowskiej, o dzeciach i o Bronisławie i Marii z Sobotkiewiczów Dembowskich.

KALTENLEUTGEBEN [Austria] – GRUDZIEŃ – 03. * [H. S. do Edwarda i Jadwigi Janczewskich]


07. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Kaltenleutgeben.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]