Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. [Rzym. 14; 22]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1887WARSZAWA – DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


26. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – STYCZEŃ * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


38. Henryk Sienkiewicz o zgorszeniu, o wizycie u Edwarda i Stefanii z Zielińskich Leów, o dzieciach i o nowinach.
39. Henryk Sienkiewicz o urządzeniu swojego mieszkania w Warszawie, o planach budowy domu Edwarda i Jadwigi Janczewskich w Krakowie, o wydarzeniach
w Warszawie, o obiedzie u Lucjana i Marii z Tabęckich Wrotnowskich i o wyprawie Leopolda Janikowskiego do Afryki.
40. Henryk Sienkiewicz o propozycji powieści postępowej i o rezygnacji z pisania dramatu.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 13. * [H. S. do Augusta Roberta Wolfa]


Henryk Sienkiewicz o wynagrodzeniu za drugie wydanie „Potopu”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 19. * [H. S. do Henryka i Ludwiki Gropplerów]


06. Henryk Sienkiewicz o swoim gabinecie, o powieści Antoniego Zaleskiego „Z wycieczki na Wschód”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


41. Henryk Sienkiewicz o oszustwach na jego niekorzyść za wydawanie „Potopu”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


42. Henryk Sienkiewicz o portrecie żony Marii, o honorarium dla Józefy Józefy Kruszyńskiej i o wystawie Józefa Brandta.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


43. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o odwiedzających jego dom gościach i o tłumaczeniu „Ogniem i mieczem” i „Potopu”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


44. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki i swoim, o opóźniającej się podróży do Dubnik, o podarunkach dla adresatki, o wizycie Wańkowicza z Mołodeczna,
o dzieciach i o sprawach bieżących.

WARSZAWA – LUTY – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


45. Henryk Sienkiewicz o podróży do Dubnik, o odczycie, o najbliższych planach, o kefie, o polowaniu oraz o „Słowie” i „Niwie”.

MOŁODECZNO – LUTY – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


46. Henryk Sienkiewicz o polowaniach na Litwie, o „Panu Wołodyjowskim” i o wyobraźni.

KRAKÓW – LUTY – 15. * [H. S. do Henryka i Ludwiki Groplerów]


07. Henryk Sienkiewicz o malarstwie Stefana Farnetti'ego i o zdrowiu adresata.

WARSZAWA – LUTY – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


47. Henryk Sienkiewicz o teściowej, o „Panu Wołodyjowskim” i o zaproszeniach na odczyty.

WARSZAWA – LUTY – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


48. Henryk Sienkiewicz o teściowej, o „Panu Wołodyjowskim”, o przyjeździe ojca, o stabilizacji finansowej i o portrecie zmarłej żony.

KRAKÓW – MARZEC – 11. * [H. S. do Henryka Anastazego Gropplera]


08. Henryk Sienkiewicz o polowaniach na Litwie, o swoich dzieciach, o odczytach i o planach wyjazdowych.

KRAKÓW – MARZEC – 11. * [H. S. do Redakcji „Słowa”]


Henryk Sienkiewicz o „Potopie” i „Panu Wołodyjowskim”.

KRAKÓW – MARZEC – 26. * [H. S. do Władysława Feliksa Fryzego]


01. Henryk Sienkiewicz o powodach opóźnienia swojej odpowiedzi na list adresata.

WIEDEŃ – MARZEC – 31. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


49. Henryk Sienkiewicz o spotkanych ludziach, o bezsenności, o kali-bromie i o swoim gardle.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 02. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


50. Henryk Sienkiewicz o swoim gardle, o migdałach i o wyjeździe do Abbacji.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – około 03. * [H. S. do Mścisława Golewskiego]


18. Henryk Sienkiewicz o wątpliwościach dotyczących „Pana Wołodyjowskiego”.

ABBACJA – KWIECIEŃ – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


51. Henryk Sienkiewicz o swoim gardle, o podróży do Abbacji i o jej urokach.

ABBACJA – KWIECIEŃ – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - 2 listy


52. Henryk Sienkiewicz opisuje Abbację, śpiew słowików, swoje zdrowie, informuje o rozpoczęciu pracy nad „Panem Wołodyjowskim” i zaprasza Jadwigę Janczewską
i Wandę Szetkiewicz do przyjazdu do Abbacji.
53. Henryk Sienkiewicz o planach wyjazdu Wandy Szetkiewicz z jego dziećmi do Dubnik.

ABBACJA – KWIECIEŃ – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


54. Henryk Sienkiewicz o planach wyjazdowych Wandy Szetkiewicz z jego dziećmi, o spotkanych osobach i znakomitościach uniwersyteckich.

ABBACJA – KWIECIEŃ – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


55. Henryk Sienkiewicz o jakości tłumaczenia „Ogniem i mieczem” przez Hermana Loewenthala.

ABBACJA – KWIECIEŃ – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


56. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Wiednia lub do Kaltenleutgeben, o wyjeździe adresatki do Krynicy, o pracy nad „Panem Wołodyjowskim”, o tłumaczeniu „Ogniem
i mieczem”, o zdrowiu adresatki.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


57. Henryk Sienkiewicz o swoich planach na po przyjeździe do Wiednia.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


58. Henryk Sienkiewicz o pieniądzach i o rozumie, o spotykanym towarzystwie i o przepisach paszportowych.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


59. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe rodziny do niego.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


60. Henryk Sienkiewicz o poszukiwaniu mieszkania dla rodziny, o pracy nad „Panem Wołodyjowskim” i o jego tłumaczeniach.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


61. Henryk Sienkiewicz o poszukiwaniu mieszkania dla rodziny i o zdrowiu adresatki.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] – 2 listy


62. 63. Henryk Sienkiewicz o wynajęciu mieszkania dla rodziny, o tempie prac nad „Panem Wołodyjowskim” i o decyzji adresatki.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


64. Henryk Sienkiewicz o wynajętym mieszkania, o jakości pisania „Pana Wołodyjowskego” i o zdrowiu adresatki.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


65. Henryk Sienkiewicz o planach rozmieszczenia rodziny w wynajętym mieszkaniu, o zdrowiu i o pisaniu „Pana Wołodyjowskiego”.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


66. Henryk Sienkiewicz o szczegółach technicznych podróży, o wyjeździe do Wiednia, o Załadzie Wilhelma Winternitza, o mieszkaniu w willi Rudolfshof, o warunkach potrzebnych do pisania.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


67. Henryk Sienkiewicz o willi Rudolfshof, o różnych możliwościach w Zakładzie Wilhelma Winternitza, o pewnej „piękności”.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


68. Henryk Sienkiewicz o Józefie Kruszyńskiej, o biurku adresatki i o wiośnie.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


69. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe teściowej i szwagierki do Kaltenleutgeben, o zaleceniach doktora Wilhelma Winternitza, o osobach przebywających w Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


70. Henryk Sienkiewicz o losie pisarza, o urządzeniu pomieszczenia adresatki, o postępach w pisaniu „Pana Wołodyjowskiego”.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


71. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe Marii Janczewskiej, o katarze adresatki, o Obertyńskim.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 17. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


19. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim” i o manifeście.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


72. Henryk Sienkiewicz o lokowaniu przyjezdnej rodziny, o warunkach pogodowych i o Edwardzie Aleksandrze Raczyńskim.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


73. Henryk Sienkiewicz o pogodzie, o dzieciach i o Edwardzie Aleksandrze Raczyńskim.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


74. Henryk Sienkiewicz o pogodzie, o ukazie z 14 marca 1887 r. cara Aleksandra III, o przybywających ludziach.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


75. Henryk Sienkiewicz o Włodzimierzu Passowiczu i ukazie carskim, o pogodzie, o przyjeździe adresatki.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 18. * [H. S. do Edwarda Lubowskiego]


Henryk Sienkiewicz o życiu, o pracy i o kuracji.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 21. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


20. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Kaltenleutgeben, o pracy nad „Panem Wołodyjowskim”, o sprawach publicystycznych i o teatrach warszawskich.

KALTENLEUTGEBEN – LIPIEC – 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


21. Henryk Sienkiewicz o sprawach dotyczących „Pana Wołodyjowskiego”.

KALTENLEUTGEBEN – SIERPIEŃ – 04. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


22. Henryk Sienkiewicz o swoim krewnym, noszącym to samo imię i nazwisko.

BAD GASTEIN – SIERPIEŃ – 19. * [H. S. do Stanisława Tarnowskiego]


Henryk Sienkiewicz o pobycie w Bad Gastein.

BAD GASTEIN – SIERPIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


Henryk Sienkiewicz o wydarzeniach po wyjeździe adresatki i teściowej z dziećmi, o swoim przyjeździe do Bad Gastein i o lekarstwie na swoją melancholię.

BAD GASTEIN – SIERPIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - telegram


76. 77. Henryk Sienkiewicz o swoim samopoczuciu.

BAD GASTEIN – SIERPIEŃ – 22. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


23. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Bad Gastein, o swoim samopoczuciu i o pracy nad „Panem Wołodyjowskim”.

BAD GASTEIN – SIERPIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


78. Henryk Sienkiewicz o nudach, o pogodzie, o samotności i o swoim mieszkaniu w Bad Gastein.

BRUKSELA – SIERPIEŃ – 27. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


79. Henryk Sienkiewicz o ischiasu, o podróży do Brukseli.

OSTENDA – SIERPIEŃ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


80. Henryk Sienkiewicz o swoim niepokoju o los adresatki.

DOVER – WRZESIEŃ – 12. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] – telegram


81. Henryk Sienkiewicz o swojej sytuacji jednym zdaniem.

WIEDEŃ – PAŹDZIERNIK – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


82. Henryk Sienkiewicz o zaleceniach zdrowotnych dla adresatki, o pobycie w Wiedniu, o wyjeździe do Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 07. – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


83. Henryk Sienkiewicz o swoich zajęciach, o Stanisławie Smolce, o obrazie Arnolda Böcklina, o pobycie adresatki w Kaltenleutgeben i o rozliczeniach finansowych.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


84. Henryk Sienkiewicz o: pogodzie, swoim pobycie i Polakach – w Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


24. Henryk Sienkiewicz o miejscach swego pobytu i o „Panu Wołodyjowskim”.

WIEDEŃ – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - karta pocztowa


85. Henryk Sienkiewicz o: wizycie u dentysty, znajomych i płaszczu dla adresatki.

WIEDEŃ – PAŹDZIERNIK – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - telegram


86. Henryk Sienkiewicz o przesyłce pieniężnej dla adresatki i o Brunie Abakanowiczu.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


25. Henryk Sienkiewicz o swojej pracy literackiej.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 14. – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


87. Henryk Sienkiewicz o trosce o adresatkę, o jej talentach, o wyjeździe do Wiednia, o swoich zębach i o „Panu Wołodyjowskim”.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 18. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


88. Henryk Sienkiewicz o swoich zębach i hydroterapii, o „Panu Wołodyjowskim”, o poznanych osobach.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 19. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


89. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o imieninach adresatki, o Polakach w Kaltenleutgeben.

WIEDEŃ – PAŹDZIERNIK – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - telegram


90. Henryk Sienkiewicz o swoim adresie pobytu.

WIEDEŃ – PAŹDZIERNIK – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


91. Henryk Sienkiewicz o swoim przeziębieniu i o rezerwacji pokoju dla adresatki.

WIEDEŃ – LISTOPAD – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


92. Henryk Sienkiewicz o swoim powrocie do Polski.

SZCZAKOWA – LISTOPAD – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


93. Henryk Sienkiewicz o podróży do Polski.

KRAKÓW – LISTOPAD – przed 20. * [H. S. do Edwarda Janczewskiego]


535. Henryk Sienkiewicz o życzeniach imieninowych dla adresata i o kluczach.

WARSZAWA – LISTOPAD – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


94. Henryk Sienkiewicz o butelkach wina i listach dla adresatki, o życzliwym przyjęciu „Pana Wołodyjowskiego”, o oszustwach Eugeniusza Bonieckiego i Augusta Roberta Wolffa oraz o konkursach literackich.

WARSZAWA – LISTOPAD – 27. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


95. Henryk Sienkiewicz o przybywających do Warszawy członkach rodziny, o swoich dzieciach, o Marii Dulębiance, o mijających dniach, o Witkiewiczu i Matejce.

WARSZAWA – LISTOPAD – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


96. Henryk Sienkiewicz o Brochockich, o teatrze, o swojej siostrze Helenie Sienkiewiczównie.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


97. Henryk Sienkiewicz o tłumaczeniu „Dawida Copperfielda”, o swoim zdrowiu.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


98. Henryk Sienkiewicz o działaniach Stanisława Koźmiana, o talencie Marii Konopnickiej.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


99. Henryk Sienkiewicz o Antonim Józefie Siemaszce, o wyborze na honorowego prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Literackiego i Artystycznego, o akcji poznańskiej.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


100. Henryk Sienkiewicz o fotografii sióstr: Marii i Jadwigi Szetkiewiczówien – o obiedzie u Mścisława i Marii z Popielów Godlewskich, o tłumaczeniu przez siostrę Helenę „Rybaka islandzkiego” Pierre’a Lottiego i o recenzjach pierwszego tomu „Pana Wołodyjowskiego”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


101. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim” i o Tymoteuszu Adamowskim.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]