Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. [Ps. 24; 4 – 5]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1888KRAKÓW – STYCZEŃ – 20. * [H. S. do Izabeli z Lubomirskich Sanguszkowej]


Henryk Sienkiewicz o odwiedzinach u adresatki.

KRAKÓW – LUTY * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


28. Henryk Sienkiewicz o czytanych książkach.

KRAKÓW – LUTY – 01. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


27. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o bilecie kolejowym.

KRAKÓW – LUTY – 11. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


29. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim” i o powieści Lewis’a Wallace’a „Ben Hur”.

ZAKOPANE – LUTY – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


102. Henryk Sienkiewicz o przejedzeniu, o Bronisławie i Marii Dembowskich i ich zwierzętach, o Zakopanem, o wizycie u księdza Józefa Stolarczyka, o spotkaniu z Bartłomiejem Obrochtą.

WARSZAWA – LUTY – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


103. Henryk Sienkiewicz o katarze.

WARSZAWA – MARZEC – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


104. Henryk Sienkiewicz o powieści Lewisa Wallace’a „Ben Hur”, o odwiedzinach u Aleksandry z Cieciszowskich Dmochowskiej, o Aleksandrze Lelewelównie i o „Panu Wołodyjowskim”.

WARSZAWA – KWIECIEŃ – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] – karta pocztowa


105. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim”.

WARSZAWA – MAJ – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej


106. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim” i o swoich planach wyjazdowych.

WARSZAWA – MAJ – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


107. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim”, o kandydatach do jednej z katedr Uniwersytetu Jagiellońskiego i o swoich planach wyjazdowych.

WARSZAWA – MAJ – 27. * [H. S. do Jana Maurycego Kamińskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o młodych lisach i o pracy dla swojego służącego.

WARSZAWA – MAJ – 30. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


108. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Guzowie i o swoim wzroku.

WIEDEŃ – CZERWIEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


109. Henryk Sienkiewicz o otwarciu swojej duszy, o przyjaźni do adresatki, o uczuciach do Marii Babskiej i do zmarłej małżonki.

WIEDEŃ – CZERWIEC – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


110. Henryk Sienkiewicz o stanie swego ducha, o swojej przyszłości z Marią Babską i o powieści nowożytnej.

WIEDEŃ – CZERWIEC – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


111. Henryk Sienkiewicz o powrocie do samotności, o liście od Marii Babskiej, o Kaltenleutgeben i Wiedniu, o planach po wyjeździe z Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


112. Henryk Sienkiewicz o wizycie u doktora Wilhelma Winternitza.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 09. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


30. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o zamawianych książkach i o planach pisania „Bez dogmatu”.

WIEDEŃ – CZERWIEC – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


113. Henryk Sienkiewicz o korespondencji z Marią Babską i o Polakach w Kaltenleutgeben i Wiedniu.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


114. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o relacjach z Marią Babską, o ludziach spotkanych w Kaltenleutgeben, o honorariach i recenzjach swoich utworów i o swoich dalszych planach.

WIEDEŃ – CZERWIEC – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


115. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Wiednia i o relacjach z Marią Babską.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 19. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


116. Henryk Sienkiewicz o relacjach z Marią Babską.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 21. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


31. Henryk Sienkiewicz o „Panu Wołodyjowskim”.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


117. Henryk Sienkiewicz o Blinstrubiszkach (majątku Janczewskich na Żmudzi), o Raczyńskim i Rembielińskim.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


118. Henryk Sienkiewicz o liście od Marii Babskiej i o liście od przebywającej w Kaltenleutgeben pewnej warszawianki.

KALTENLEUTGEBEN – CZERWIEC – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


119. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o relacjach z adresatką.

MIEJSCA BRAK – LIPIEC * [H. S. do Jana Galasiewicza]


01. Henryk Sienkiewicz o adaptacji teatralnej noweli „Szkice węglem”.

SOPOT – LIPIEC * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


34. Henryk Sienkiewicz o wyjeździe do Ostendy.

KALTENLEUTGEBEN – LIPIEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


120. Henryk Sienkiewicz o przyczynach swojego niepokoju, o liście od Marii Babskiej, o ludziach poznanych w Kaltenleutgeben i o swoich planach pisarskich.

DREZNO – LIPIEC – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


121. Henryk Sienkiewicz o ostatnich chwilach w Kaltenleutgeben, o wyjeździe z Wiednia, o pobycie w Dreźnie i zwiedzanych tam miejscach i o planach na następny dzień.

SOPOT – LIPIEC – 11. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


32. Henryk Sienkiewicz o Kaltenleutgeben i o czytanych książkach.

SOPOT – LIPIEC – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


122. Henryk Sienkiewicz o planach wyjazdu do Ostendy, o możliwości podróży afrykańskiej, o pobycie w Sopocie i wycieczkach do Gdańska.

OSTENDA – LIPIEC – 28. * [H. S. do Henryka Merzbacha]


Henryk Sienkiewicz o swojej prośbie dotyczącej książek i o Aleksandrze Poradowskim.

OSTENDA – POCZĄTEK SIERPNIA * [H. S. do Henryka Merzbacha]


Henryk Sienkiewicz o przyczynach rezygnacji z wyjazdu do Konga i o pewnym wierszu.

OSTENDA – SIERPIEŃ – 02. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] – [List przytaczany przez prof. Juliana Krzyżanowskiego w jego książce „Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości”. Listu tego nie ma w tomie II części pierwszej książki „Henryk Sienkiewicz. Listy”.]


Henryk Sienkiewicz o pracy nad utworem „Ta trzecia”.

OSTENDA – SIERPIEŃ – 06. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


35. Henryk Sienkiewicz o nowościach literackich i o pracy twórczej.

SOPOT – SIERPIEŃ * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


36. Henryk Sienkiewicz o noweli „Ta trzecia”.

SOPOT – SIERPIEŃ – 24. * [H. S. do Konrada Dobrskiego]


Henryk Sienkiewicz o pisaniu „Tej trzeciej”, o Ostendzie i spotkanych ludziach i o planach pisania nowej powieści.

SOPOT – SIERPIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


123. Henryk Sienkiewicz o „pamiętniku malarza” i o Ostendzie.

SOPOT – SIERPIEŃ – 28. * [H. S. do Konrada Dobrskiego]


Henryk Sienkiewicz o planach pisania nowej powieści i odmowie wyjazdu do Blinstrubiszek, o planach wyjazdu do Paryża i Madrytu.

SOPOT – SIERPIEŃ – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


124. Henryk Sienkiewicz o powodach rezygnacji z wyjazdu do Blinstrubiszek, o planach pracy nad „Bez dogmatu” i o adresatce.

SOPOT – WRZESIEŃ – 03. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


37. Henryk Sienkiewicz o najbliższych planach.

PARYŻ – WRZESIEŃ – 14. * [H. S. do Redakcji „Czasu” w Krakowie]


02. Henryk Sienkiewicz o sprostowaniu plotek na swój temat.

PARYŻ – WRZESIEŃ – 14. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


38. Henryk Sienkiewicz o tłumaczonych książkach: „Torpedowiec” i „Ben-Hur” – o „Bez dogmatu”, o swoim ojcu i o swoim zdjęciu.

PARYŻ – WRZESIEŃ – 14. i 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


125. Henryk Sienkiewicz o sztuce w „Comédie Francaise, o wyjeździe do Hiszpanii, o swoim samopoczuciu.

PARYŻ – WRZESIEŃ – 15. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o tytule noweli „Ta trzecia” i o wyjeździe do Hiszpanii.

CERBÈRE – WRZESIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


126. Henryk Sienkiewicz o powodach zatrzymania się w Cerbère we Francji.

BARCELONA – WRZESIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


127. Henryk Sienkiewicz o bezpieczeństwie w podróży do Hiszpanii, o noclegach w Barcelonie, o zwiedzaniu miasta, o działaniach wynikających z utraty paszportu.

WALENCJA – WRZESIEŃ – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


128. Henryk Sienkiewicz o Torosie w Barcelonie, o walkach byków i o ischiasu.

KORDOWA – WRZESIEŃ – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


129. Henryk Sienkiewicz o podróży z Walencji do Kordowy (Kordoby), o zwiedzaniu miasta i o dalszych planach podróży.

SEWILLA – PAŹDZIERNIK – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


130. Henryk Sienkiewicz o podróży z Grenady do Sewilli, o zwiedzaniu miasta i o dalszych planach podróży.

MADRYT – PAŹDZIERNIK – 05. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


131. Henryk Sienkiewicz o zwiedzaniu Sewilli, o dalszych planach podróży, o pisaniu dla redakcji korespondencji z Hiszpanii.

MADRYT – PAŹDZIERNIK – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


132. Henryk Sienkiewicz o wizytach w ambasadzie Carskiej Rosji w Madrycie w sprawie nowego paszportu, o walkach byków, o zwiedzaniu Madrytu i o samej adresatce.

MADRYT – PAŹDZIERNIK – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


39. Henryk Sienkiewicz o nowym paszporcie, o pobycie w Hiszpanii i o swoim zdrowiu.

MADRYT – PAŹDZIERNIK – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


133. Henryk Sienkiewicz o zwiedzaniu Toledo i o dalszych planach podróży po Hiszpanii.

MADRYT – PAŹDZIERNIK – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


134. Henryk Sienkiewicz o zwiedzaniu Madrytu i o dalszych planach podróży.

PARYŻ [Francja] – PAŹDZIERNIK - 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


40. Henryk Sienkiewicz o paszporcie, nowej powieści i problemach z tytułowaniem własnych utworów.

PARYŻ – PAŹDZIERNIK – 24. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


41. Henryk Sienkiewicz o paszporcie, o planach powrotu do Polski i o czytanych książkach.

PARYŻ – PAŹDZIERNIK – 25. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


135. Henryk Sienkiewicz o twórczości Alphonsa Daudeta, o wizytach u ludzi, o swoim paszporcie i powrocie do Polski.

KRAKÓW – PAŹDZIERNIK – 31. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


42. Henryk Sienkiewicz o podróży bez paszportu i o recenzji „Potopu”.

KRAKÓW – LISTOPAD – 03. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


43. Henryk Sienkiewicz o swoich planach, o „Marzeniu” Émila Zoli i o swojej noweli „Ta trzecia”.

KRAKÓW – LISTOPAD – 07. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


44. Henryk Sienkiewicz o sprawach związanych z wyjazdem do Edwarda Stadnickiego do Frain na polowanie.

WARSZAWA – LISTOPAD – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


136. Henryk Sienkiewicz o swoim mieszkaniu, o dzieciach, o gościach, o wizytach towarzyskich, o „Panu Wołodyjowskim” i o nadchodzącej zimie.

WARSZAWA – LISTOPAD – 30. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


137. Henryk Sienkiewicz o tranie, o wyjeździe do Frain, o przeróbce „Potopu” i o pobycie w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


138. Henryk Sienkiewicz o otrzymanych 15 tysiącach rubli i o tajemniczym ofiarodawcy.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 11. * [H. S. do Redakcji „Słowa”]


05. Henryk Sienkiewicz o otrzymanych 15 tysiącach rubli.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


139. Henryk Sienkiewicz o swoich decyzjach związanych z otrzymaniem 15 tysiącach rubli.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


140. Henryk Sienkiewicz o pomyśle stypendium imienia Marii Sienkiewicz dla pisarzy, artystów, plastyków i muzyków pozbawionych środków do życia i zagrożonych gruźlicą oraz o swojej pracy.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


141. Henryk Sienkiewicz o powieści „Biały słoń” nieznanego autora, o tworzeniu statutu Stypendium imienia Marii z Szetkiewiczów Sienkiewicz, mającego powstać
w oparciu o anonimowo ofiarowane pisarzowi 15 tysięcy rubli, o honorarium za „Bez dogmatu” i o swoim zmęczeniu.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 29. * [H. S. do Jana Maurycego Kamińskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o odmowie na zaproszenie adresata.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]