Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. [Jan. 3; 36]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1892MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Jeremiah’a Curtin’a]


01. Henryk Sienkiewicz o tłumaczeniu „Ogniem i mieczem” i „Potopu”.

KRAKÓW – STYCZEŃ – 18. * [H. S. do Józefa Blizińskiego]


05. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na spotkanie przy kieliszku wina.

KRAKÓW – STYCZEŃ – około 21. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


118. Henryk Sienkiewicz o listach z podróży afrykańskiej i o sprawach wadawania jego utworów.

KRAKÓW – LUTY * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


119. Henryk Sienkiewicz o Lwie Nikołajewiczu Tołstoju i o „Listach z Afryki”.

KRAKÓW – LUTY – 03. * [H. S. do Janusza Dmochowskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o sprawie posady dla adresata.

MIEJSCA BRAK – LUTY – 14. * [H. S. do Juliana Ochorowicza]


Henryk Sienkiewicz dziękuje adresatowi za ciepłe słowa.

KRAKÓW – LUTY – 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


120. Henryk Sienkiewicz o wydawaniu książkowym listów z podróży afrykańskiej.

KRAKÓW – LUTY – około 26. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


121. Henryk Sienkiewicz o niezrozumiałych trudnościach z wydawaniem jego powieści.

KRAKÓW – MARZEC – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


122. Henryk Sienkiewicz o niezrozumiałych trudnościach z wydawaniem jego powieści.

ZAKOPANE – MARZEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


300. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Zakopanem, o stanie zdrowia Marii z Sobotkiewiczów Dembowskiej i o stanie swojego ducha.

ZAKOPANE – MARZEC – 08. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


301. Henryk Sienkiewicz o noweli „Jak we śnie” i o warunkach w Zakopanem.

KRAKÓW – MARZEC – 17. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


302. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu adresatki i o przesyłce z Paryża.

WIEDEŃ – MARZEC – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


303. Henryk Sienkiewicz o podróży i przybyciu do Wiednia, o zdrowiu adresatki i swoich dzieci.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


304. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu i o wierszu „Pieśń litewskich borów”.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 02. * [H. S. do Marii z Popielów Godlewskiej]


123. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o tęsknocie za dziećmi, o plotkach na jego temat, o siwych włosach i o „Bez dogmatu”.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


305. Henryk Sienkiewicz o zakupionych prezentach, o wydarzeniach kulturalnych i o swojej pracy.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


306. Henryk Sienkiewicz o echach druku wiersza „Pieśń litewskich borów” w „Gazecie Czerniowieckiej” i o wizycie u Karola i Franciszki z Attemsów Lanckorońskich.

WIEDEŃ – KWIECIEŃ – 05. * [H. S. do Henryka Hipolita Rodakowskiego]


Henryk Sienkiewicz o przyczynach nieobecności u adresata.

KALTENLEUTGEBEN – KWIECIEŃ – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


307. Henryk Sienkiewicz o pogodzie w Kaltenleutgeben, o zdrowiu i pracy, o spotkanych i poznanych osobach oraz o przeczytanych pracach na temat „Bez dogmatu”.

KALTENLEUTGEBEN – KWIECIEŃ – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


308. Henryk Sienkiewicz o pobycie we Frain, o napisanej noweli „U źródła” i o „Bez dogmatu”.

KALTENLEUTGEBEN – KWIECIEŃ – 27. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


309. Henryk Sienkiewicz o noweli „U źródła” oraz o Edwardzie i Helenie ze Stadnickich Krasińskich.

KALTENLEUTGEBEN – KWIECIEŃ – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


310. Henryk Sienkiewicz o liście do Wandy z Mineyków Szetkiewicz i o swoim uchu.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


311. Henryk Sienkiewicz o bombach i anarchistach, o osobach przebywających w Kaltenleutgeben, o noweli „U źródła” i o dalszych swoich planach.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


312. Henryk Sienkiewicz o przyjeździe do Krakowa, o wydarzeniach w Wiedniu, o liście Erazma Piltza i o planach pisarskich.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 10. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


124. Henryk Sienkiewicz o „Krzyżakch”, o „Listach z Afryki” i o najbliższych planach.

KRAKÓW – MAJ – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


313. Henryk Sienkiewicz o wczorajszym spotkaniu.

KRAKÓW – CZERWIEC – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


125. Henryk Sienkiewicz o stawianych przez siebie warunkach wydawania jego utworów i o pracy twórczej.

DREZNO – CZERWIEC – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


314. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Dreźnie i o wyjeździe do Karlsbad.

KARLSBAD – CZERWIEC – 09. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


315. Henryk Sienkiewicz o swoim samopoczuciu i o spotkanych w Karlsbad osobach.

KARLSBAD – CZERWIEC – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


316. Henryk Sienkiewicz o swoim zdrowiu, o spotkanych w Karlsbad osobach i o przedruku noweli „U źródła”.

KARLSBAD – CZERWIEC – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


317. Henryk Sienkiewicz o efektach terapii zdrowotnej, o paniach Sobańskich, o spotkanych osobach, o popularności noweli „U źródła”.

KARLSBAD – CZERWIEC – 29. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


126. Henryk Sienkiewicz o najbliższych planach, o noweli „Pójdźmy za Nim” i o nieporozumieniach pomiędzy nim a wydawcami.

ZAKOPANE – LIPIEC * [H. S. do Antoniego Donimirskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o sprawie doręczonego mu wezwania do uregulowania rachunków.

KRAKÓW – LIPIEC – 10. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


02. Henryk Sienkiewicz o odebraniu rękopisu.

KRAKÓW – SIERPIEŃ – 01. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na kieliszek wina.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 06. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


318. Henryk Sienkiewicz o Marii Zakrzewskiej i o zauroczeniu Marii Romanowskiej-Wołodkowiczówny jego osobą.

ZAKOPANE – SIERPIEŃ – 11. * [H. S. do Edvarda Jelínka]


01. Henryk Sienkiewicz o prezencie dla córki Jadwigi, o adresacie i o Emilu Fridzie (Jaroslav’ie Vrchlický’m).

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 07. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


127. Henryk Sienkiewicz o relacjach z adresatem i „Słowem” i o swoim zdrowiu.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 20. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o nowelach: „Pójdźmy za nim” i „Wariat” oraz o propozycji dla adresata.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


319. Henryk Sienkiewicz o leczeniu kwasem solnym, o zaproszeniu adresatki do Zakopanego, o swoim zdrowiu, o pannie J. i o Wandzie z Mineyków Szetkiewicz.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 25. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


128. Henryk Sienkiewicz o rozliczeniach finansowych ze „Słowem” i o swoim zdrowiu.

ZAKOPANE – WRZESIEŃ – 25. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


Henryk Sienkiewicz o pieniądzach za wydanie nowej książki i noweli „Pójdźmy za nim”.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


320. Henryk Sienkiewicz o cholerze, o swojej wadze, o pracy, o spotkanych w Kalteleutgeben Polakach i o père Le Roy.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 12. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


129. Henryk Sienkiewicz o swoich nieporozumieniach ze „Słowem”, o noweli „Pójdźmy za Nim” i o pobycie w Kaltenleutgeben.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 16. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


321. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Wiedniu, o swojej wadze i o stypendium imienia Marii z Szetkiewiczów Sienkiewicz.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 26. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


322. Henryk Sienkiewicz o planowanym wyjeździe do Wiednia, o osobach przebywających w Kaltenleutgeben, o swoich surowych zasadach, o monografii Stanisława Tarnowskiego „Zygmunt Krasiński” i o swoim zdrowiu.

KALTENLEUTGEBEN – PAŹDZIERNIK – 30. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


130. Henryk Sienkiewicz o noweli „Pójdźmy za Nim”, o ubezpieczeniu i o najbliższych planach.

KRAKÓW – LISTOPAD – początek miesiąca * [H. S. do Augusta Roberta Wolfa]


Henryk Sienkiewicz o rękopisie „Antei”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 10. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


323. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Radziejowicach i o planowanym wyjeździe do Odessy.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 10. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


Henryk Sienkiewicz o ginących listach, o swoich wydatkach i o tłumaczeniu „Bez dogmatu” na język francuski.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


324. Henryk Sienkiewicz o Świętach Bożego Narodzenia, o pogodzie w Warszawie, o swoim zdrowiu i zależnych od niego planach, o sukcesie noweli „Antea”
i o układach z „Biblioteką Warszawską”.

KRAKÓW – GRUDZIEŃ – 30. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


03. Henryk Sienkiewicz o soli ziemi i o noweli „Pójdźmy za Nim”.

WARSZAWA – GRUDZIEŃ – 31. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


131. Henryk Sienkiewicz o przysłanych mu pieniądzach.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]