A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. [2 Kor. 3; 17 – 18]LISTY

Wybierz rok, z którym chcesz się zapoznać: 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 - albo zobacz wszystkie lata.

Rok 1893MIEJSCA I DOKŁADNEJ DATY BRAK * [H. S. do Dionizego Henkiela]


02. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 02. * [H. S. do Józefa Blizińskiego]


06. Henryk Sienkiewicz o ukazaniu się noweli aresata w „Kurierze Warszawskim”.

ODESSA – STYCZEŃ – 08. * [H. S. do Antoniego Wodzińskiego]


Henryk Sienkiewicz o negocjacjach finansowych z adresatem dotyczących tłumaczenia na język francuski powieści „Bez dogmatu” i o planowanym wyjeździe
do Szwajcarii.

KRAKÓW – STYCZEŃ * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


325. Henryk Sienkiewicz o planowanej: swojej i Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz i Marii Romanowskiej-Wołodkowiczówny – wizycie u adresatki.
326. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu z adresatką i innymi osobami.
327. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu adresatki z Heleną z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz i Marią Romanowską-Wołodkowiczówną.
328. Henryk Sienkiewicz o powodzie wczorajszej nieobecności.
329. Henryk Sienkiewicz o aktualnych swoich zajęciach i o prezencie dla adresatki.

WARSZAWA – STYCZEŃ – 31. * [H. S. do Władysława Bogusławskiego]


01. Henryk Sienkiewicz ozaproszeniu go na ślub Zofii Bogusławskiej, córki adresata, z dramaturgiem Stanisławem Gabrielem Kozłowskim.

WARSZAWA – LUTY – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


330. Henryk Sienkiewicz o zdrowiu syna Henryka Józefa i własnym oraz o wydarzeniach bieżących.

WARSZAWA – LUTY – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


331. Henryk Sienkiewicz o propozycji Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz i Marii Romanowskiej-Wołodkowiczówny, o swoim zdrowiu i o ślubie Zofii Bogusławskiej ze Stanisławem Gabrielem Kozłowskim.

WARSZAWA – LUTY – 15. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


132. Henryk Sienkiewicz o korekcie „Pójdźmy za Nim”.

WARSZAWA – LUTY – 15. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


332. Henryk Sienkiewicz o swoim wyjeździe do Włoch.

NERVI – LUTY – 28. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


333. Henryk Sienkiewicz o wrażeniach z pobytu w Nervi.

NERVI – LUTY – 28. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


08. Henryk Sienkiewicz o urodzie Nervi.

NERVI – MARZEC – 14. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


334. Henryk Sienkiewicz o przygotowaniach do ślubu z Marią Romanowską-Wołodkowiczówną, o problemach z podwójnym nazwiskiem przyszłej żony, o osobach bawiących w Nervi i o swoim zdrowiu.

NERVI – MARZEC – 16. * [H. S. do Augusta Roberta Wolffa]


22. Henryk Sienkiewicz o ustaleniach dotyczących wydania kolejnego tomu jego dzieł.

NERVI – MARZEC – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


335. Henryk Sienkiewicz o swoich podejrzeniach dotyczących Marii Romanowskiej-Wołodkowiczówny, o samej narzeczonej, o przyszłej teściowej – Helenie z Borszów-Drzewickich Wołodkowicz, o poznanych osobach bawiących w Nervi i o swoim zdrowiu.

NERVI – MARZEC – 20. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


09. Henryk Sienkiewicz o swoim ślubie.

RZYM – MARZEC – 29. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


336. Henryk Sienkiewicz o zwiedzaniu Pizy, o warunkach hotelowych w Rzymie, o Polakach przebywających w Rzymie, o Nervi, o formalnościach ślubnych i o sporach
z przyszłą teściową – Heleną z Borszów-Drzewickich Wołodkowicz.

RZYM – MARZEC – 29. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


10. Henryk Sienkiewicz o swoim ślubie.

RZYM – KWIECIEŃ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


337. Henryk Sienkiewicz o formalnościach ślubnych, o swoim zdrowiu i o wizycie w Kaplicy Sykstyńskiej.

RZYM – KWIECIEŃ – 02. * [H. S. do Konstantego Marii Górskiego]


04. Henryk Sienkiewicz o gratulacjach dla adresata i o Rzymie.

RZYM – KWIECIEŃ – 11. * [H. S. do Marii z Popielów Godlewskiej]


133. Henryk Sienkiewicz o trudnościach związanych z zawarciem w Rzymie ślubu z Marią Romanowską.

RZYM – KWIECIEŃ – 11. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


338. Henryk Sienkiewicz o formalnościach ślubnych i o pomysłach Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz.

RZYM – KWIECIEŃ – 11. * [H. S. do Kazimierza Pochwalskiego]


11. Henryk Sienkiewicz o swoim ślubie i o zaproszeniu na ślub adresata.

FLORENCJA – KWIECIEŃ * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


339. Henryk Sienkiewicz o powodach zatrzymania się we Florencji.

WIEDEŃ – MAJ – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


340. Henryk Sienkiewicz o przygodach w podróży do Wiednia, o przyczynach przesuwania terminu ślubu, o dalszych swoich planach i o swoim zdrowiu.

WIEDEŃ – MAJ - około 03. * [H. S. do Karola Benniego]


01. Henryk Sienkiewicz o ewentualnym spotkaniu z adresatem w Wiedniu.

WIEDEŃ – MAJ – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


341. Henryk Sienkiewicz o zawirowaniach wokół ślubu.

WIEDEŃ [Austria] – MAJ - około 04. * [H. S. do Karola Benniego]


02. Henryk Sienkiewicz o spotkaniu z adresatem.

KRAKÓW – MAJ – 05. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


134. Henryk Sienkiewicz o pieniądzach na ubezpieczenie, dla ojca, dla Gebethnera i Wolffa, o dzieciach i o swoim ślubie.

KRAKÓW – MAJ – 10. * [H. S. do Dionizego Henkiela]


01. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 21. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


342. Henryk Sienkiewicz o zerwanych zaręczynach.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] – depesza


343. Henryk Sienkiewicz o zachowaniu tajemnicy.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


344. Henryk Sienkiewicz o zachowaniu tajemnicy.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 23. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


345. Henryk Sienkiewicz o podjętych przez siebie krokach w celu ratowania małżeństwa z Marią Romanowską-Wołodkowiczówną.

KALTENLEUTGEBEN – MAJ – 25. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


346. Henryk Sienkiewicz o wątpliwościach dotyczących Marii Romanowskiej-Wołodkowiczówny.

WIEDEŃ – CZERWIEC – przed 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej] - depesza


347. Henryk Sienkiewicz o terminie przyjazdu do Krakowa.

KRAKÓW – CZERWIEC – 03. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


348. Henryk Sienkiewicz o treści depeszy z Odessy.

ZAKOPANE – CZERWIEC – 20. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


349. Henryk Sienkiewicz o trosce o swoje zdrowie, o pracy twórczej, o treści listu Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz i o stanie zdrowia Bronisława i Marii
z Sobotkiewiczów Dembowskich.

ZAKOPANE – LIPIEC – 03. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


135. Henryk Sienkiewicz o utworze „Z wrażeń włoskich. Nervi” i o sprawach finansowych.

ZAKOPANE – LIPIEC – około 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


350. Henryk Sienkiewicz o treści otrzymanego przez adresatkę listu Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz.

ZAKOPANE – LIPIEC – 04. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


351. Henryk Sienkiewicz o staraniach dyplomatycznego rozstrzygnięcia sprawy swojego ślubu i o korespondencji otrzymanej od Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz.

ZAKOPANE – LIPIEC – 07. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


352. Henryk Sienkiewicz o przypuszczeniach o sprzyjanie adresatki Helenie z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz i Marii Romanowskiej-Wołodkowicz.

ZAKOPANE – LIPIEC – 13. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


353. Henryk Sienkiewicz o swojej prośbie do adresatki.

KRAKÓW – LIPIEC – 18. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


136. Henryk Sienkiewicz o podziękowaniach za życzenia imieninowe i o pracy twórczej.

KRAKÓW – LIPIEC – 20. * [H. S. do Dionizego Henkiela]


03. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”.

KRAKÓW – LIPIEC – 27. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


137. Henryk Sienkiewicz o sprawach finansowych i o obiedzie u Bogusiewicza.

KRAKÓW – PAŹDZIERNIK * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


138. Henryk Sienkiewicz o zaproszeniu adresata na pogawędkę.

KRAKÓW – PAŹDZIERNIK – koniec miesiąca. * [H. S. do Dionizego Henkiela]


04. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”.

NERVI – LISTOPAD * [H. S. do Dionizego Henkiela]


05. Henryk Sienkiewicz o „Rodzinie Połanieckich”.

KRAKÓW – LISTOPAD * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


355. Henryk Sienkiewicz o wyjściu do teatru.

KRAKÓW – LISTOPAD – 01. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


354. Henryk Sienkiewicz o ostatnich dniach przed ślubem z Marią Romanowską.

KRAKÓW – LISTOPAD – 02. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


139. Henryk Sienkiewicz o umowie z Edwardem Leo w sprawie druku „Rodziny Połanieckich” w „Gazecie Polskiej” i o swoim ślubie.

KRAKÓW – LISTOPAD – około 05. * [H. S. do Zygmunta Chełmińskiego]


01. Henryk Sienkiewicz o swojej prośbie o pomoc w sprawie zapowiedzi swojego ślubu z Marią Romanowską-Wołodkowiczówną.

NERVI – LISTOPAD – 22. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


356. Henryk Sienkiewicz o podróży poślubnej, o ingerowaniu Heleny z Borszów-Drzewieckich Wołodkowicz w jego małżeństwo z Marią Romanowską-Wołodkowicz
i o swoim zdrowiu.

NERVI – LISTOPAD – 23. * [H. S. do Mścisława Godlewskiego]


140. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Nervi i o nieobecności adresata na ślubie pisarza.

RZYM – GRUDZIEŃ – 24. * [H. S. do Jadwigi Janczewskiej]


357. Henryk Sienkiewicz o pobycie w Rzymie i o swoim zdrowiu.

RZYM – GRUDZIEŃ – 30. * [H. S. do Edwarda Leo]


16. Henryk Sienkiewicz o pogłoskach o jego złym stanie zdrowia.

[Ewentualne uzupełnienia i zmiany w treści nastąpią z chwilą ustalenia nowych szczegółów.]